Jambon: "Collaboratie was een fout, maar mensen hadden hun redenen"

"Ik daag iedereen uit één zin, één tekst te vinden waarin ik de collaboratie verdedig. De collaboratie was een fout. De Vlaamse beweging is tientallen jaren geïsoleerd geweest." Dat zegt N-VA-vicepremier Jan Jambon in de Franstalige kranten La Libre Belgique en La Dernière Heure, die Jambon aan de tand voelden over zijn aanwezigheid op een bijeenkomst van de ex-Oostfronters van het Sint-Maartensfonds.

"Het is gemakkelijker praten achteraf", zegt de nummer één van de N-VA in de federale regering in het interview. "De mensen die met de Duitsers collaboreerden, hadden hun redenen. Ik leefde niet in die periode."

In 2001 moest toenmalig Volksunie-minister Johan Sauwens opstappen als Vlaams minister omdat ook hij aan een bijeenkomst van hetzelfde Sint-Maartensfonds had deelgenomen. Volgens Jambon was de context anders. "Hij was toen minister. Zijn collega's hebben zijn aanwezigheid op die bijeenkomst niet aanvaard. Ik kan dat begrijpen. Als minister moet je je onthouden van bepaalde zaken die men zich kan permitteren voor men benoemd is."

Jambon is nog steeds lid van de Vlaamse Volksbeweging, waar een aantal leden weinig problemen ziet in de collaboratie. "Net zoals er bij de PVDA nog echte communisten zijn", reageert Jambon daarop. "De Vlaamse Volksbeweging verenigt mensen rond één gezamenlijk doel: de onafhankelijkheid van Vlaanderen. Die mensen komen uit verschillende hoeken, van extreemlinks tot extreemrechts."

In een interview met Gazet van Antwerpen geeft de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken toe zich even te hebben afgevraagd of de zaak zijn benoeming als minister kon hypothekeren, "maar die kwestie is niet ter zake gekomen".

Brandhout

Wat de inhoud van zijn portefeuille betreft, schuift Jambon drie prioriteiten naar voren: de strijd tegen radicalisering, de hervorming van de brandweer en het herbekijken van de premies bij de politie. Wat dat eerste betreft, maakt Jambon onmiddellijk brandhout van het vorige beleid.

"Mijn voorgangster Joëlle Milquet heeft een diepe indruk op ons gemaakt met haar beleid - zo slecht was het. We gaan nu afstappen van de vele taskforces en werkgroepen zonder resultaat." Jambon wijst er daarbij op dat er een nationale veiligheidsraad komt, dat het mogelijk wordt "Syriëstrijders en andere terroristen" de nationaliteit af te nemen en dat er een programma komt voor deradicalisering in de gevangenissen.

Meest gelezen