Paus Paulus VI wordt zalig verklaard

Paus Franciscus verklaart vandaag een van zijn voorgangers Paulus VI zalig. De genezing van een ongeboren kind in de jaren 90 door Paulus VI wordt als een mirakel beschouwd.
1968 AP

Begin dit jaar werden al twee pausen heilig verklaard: Johannes XXIII (1958-1963) en Johannes-Paulus II (1978-2006). Nu wordt dus Paulus VI (1963-1978) zalig verklaard.

De basis daarvan ligt bij een mirakel uit het begin van de jaren 90 dat wordt toegeschreven aan paus Paulus VI. Een vrouw in Californië kreeg toen de raad om abortus toe te passen op haar ongeboren kindje, omdat dat te veel gebreken zou hebben. De vrouw weigerde, bad tot Paulus VI en uiteindelijk werd het kind gezond geboren.

Dat is althans de versie die vorig jaar is goedgekeurd door het Vaticaanse comité dat zich bezighoudt met zalig- en heiligverklaringen. 

Meteen is dus ook het standpunt van de katholieke kerk inzake abortus weer eens onderlijnd. Paulus VI was overigens de auteur van de encycliek Humanae Vitae die de visie van de kerk op seksualiteit en voortplanting regelde. Niet enkel abortus, maar ook anticonceptie werd daarin verboden en die standpunten verdelen nog altijd veel katholieke gelovigen.

2007 AP

Paulus VI tussen twijfel en de wereld

Giovanni Battista Montini (1897-1978) kwam uit een belangrijke familie in Lombardije, maar zijn zwakke gezondheid remde zijn carrière in de katholieke kerk. Dat veranderde toen hij belangrijke posities kreeg in het Vaticaan onder paus Pius XII. Zo werd Montini in 1954 aartsbisschop van Milaan en vier jaar later kardinaal.

In 1963 werd hij tot paus verkozen na de plotse dood van zijn voorganger Johannes XXIII. Meteen kreeg de nieuwe paus de taak om het moeizame Tweede Vaticaans Concilie over de modernisering van de kerk af te ronden. Het was geen dankbare taak en Paulus VI kreeg vaak het verwijt dat hij te aarzelend was en niet kon kiezen tussen de "modernisten" en de conservatieven.

Zijn keuze voor de pausnaam Paulus deed hij echter wel alle eer aan en hij zette de trend voor de vele reizen die pausen sindsdien door de wereld maken. Zo sprak hij als eerste paus de Verenigde Naties in New York toe, reisde hij naar onder meer India, Afrika, Israël en Zuid-Amerika en legde hij contacten met de orthodoxe kerken, maar ook met andere religies zoals het boeddhisme.

De schuchtere Paulus VI spreekt echter minder tot de verbeelding dan zijn flamboyante voorganger Johannes XXIII en zijn -indirecte- opvolger Johannes-Paulus II. Na zijn overlijden in 1978 is hij vrij snel weggedeemsterd uit het geheugen van veel mensen. Tot nu dus.

AP1964