“40 procent meer Britten dood aan leverziekte door drankmisbruik”

Het aantal sterfgevallen door leveraandoeningen is de laatste twaalf jaar in Groot-Brittannië met 40 procent gestegen. Volgens de onderzoekers van de Britse publieke gezondheidsdienst PHE is de stijging te wijten aan overdadig drankmisbruik. Opmerkelijk is dat er in geen enkel ander Europees land een stijging is van dergelijke sterfgevallen.

Tussen 2001 en 2012 is het aantal Britten die gestorven is aan leverziektes, gestegen van 7.481 naar 10.948. “Deze resultaten zijn nog schokkender dan we verwacht hadden”, reageert professor Julia Verne die bij het onderzoek betrokken was. De stijging is volgens haar onderzoeksteam te wijten aan de veranderde openingsuren van de pubs en aan de stijging van de alcoholconsumptie, door bijvoorbeeld het fenomeen van "bingedrinken".

Er zou ook een groot verschil zijn tussen het noorden en het zuiden van Groot-Brittannië. Bijna vier keer zoveel volwassen sterven in Blackpool, in het noordwesten van Engeland (58,4 op 100.000 inwoners) aan leverziektes dan in het meer centrale Bedforshire (13 op 100.000 inwoners). In Bedforshire zijn er echter minder vergunningen om alcoholische dranken te schenken in verhouding tot het aantal inwoners, wat volgens Verne een erg plausibele verklaring is.