Bevallen zonder complicaties? Sneller naar huis

Vrouwen die zonder complicaties in het ziekenhuis bevallen, moeten binnenkort een halve dag vroeger naar huis. Die maatregel maakt deel uit van het begrotingsvoorstel van de regering voor de ziekteverzekering, dat door de algemene raad van het RIZIV is goedgekeurd.
Science Photo Library

Vrouwen die zonder complicaties in het ziekenhuis bevallen, moeten binnenkort een halve dag vroeger naar huis. Nu blijven ze gemiddeld vier tot vijf dagen in het ziekenhuis. Dat is langer dan elders in Europa. De verlaging van de opnameduur is één van de maatregelen uit het budget van de ziekteverzekering, dat het RIZIV heeft goedgekeurd.

Een andere maatregel is dat het remgeld voor wie naar bepaalde specialisten moet, omhooggaat. Dat is onder meer het geval voor een bezoek aan de oogarts of gynaecoloog. De ziekteverzekering zou volgend jaar 355 miljoen euro moeten besparen. Bijna 39 miljoen euro zou afkomstig zijn van hogere remgelden voor raadplegingen bij sommige specialisten. Die zouden volgens de CM van 8,23 euro naar 12 euro stijgen.

Socialistische ziekenbond is "ontgoocheld"

"Het begrotingsvoorstel ontneemt de patiënt die naar adem snakt alle zuurstof en bewijst dat we te maken hebben met een drastische besparings- en geen ambitieuze investeringsregering", reageert algemeen secretaris Paul Callewaert van de socialistische mutualiteiten op de nieuwe maatregel.

"Hadden gehoopt op aanzet terugbetaling psychotherapie"

De CM vindt het dan weer jammer dat het accent van de regering voor 2015 uitsluitend op besparingen is gelegd. "Er zal dus geen ruimte zijn, zelfs geen beperkte, voor nieuwe initiatieven. Terugbetaling van psychotherapie, betere terugbetaling van tandzorg, betere betaling van de vroedvrouwen en van de thuisverpleging... Allemaal terechte verzuchtingen die niet in 2015 zullen gerealiseerd worden, tenzij met nog bijkomende besparingen".