"België is de navel van de wereld niet"

Volgens aartsbisschop André-Jozef Léonard zijn de verwachtingen rond onder meer het homohuwelijk in de kerk "een te beperkte problematiek". Dat is meteen ook de reden waarom de bepalingen rond het homohuwelijk het slotdocument van de bisschopensynode in Rome niet gehaald hebben. Léonard is net terug uit Rome en reageerde in "Reyers laat".

Tijdens de bisschoppensynode hebben geestelijken (en ook enkele leken) in Rome vergaderd over onder meer het gezinsleven, maar ook over controversiëlere thema's als het homohuwelijk en een huwelijk tussen gescheiden mensen. De bedoeling van een synode of kerkvergadering is om de kloof tussen de realiteit en de kerkelijke leer te dichten.

Bepalingen over onder meer homoseksualiteit hebben het slotdocument van de vergadering dus niet gehaald. In "Reyers laat" sloot aartsbisschop Léonard zich aan bij die ontwikkeling. "Homoseksuelen moeten respect krijgen, maar dat betekent niet dat wij het homohuwelijk moeten goedkeuren."

"De kerk is vooral katholiek en dus universeel", legt Léonard de uitslag van de synode verder uit. "De verwachtingen (rond onder meer het homohuwelijk) kwamen vooral uit Westerse hoek en zijn een beperkte problematiek, maar de meeste bisschoppen hadden andere verwachtingen. In veel landen, zeker in Azië en Afrika, liggen de prioriteiten heel anders. België is niet de navel van de wereld."

Léonard brak ook een lans voor het traditionele huwelijk. "Het huwelijk, dat is de veiligheid die door de man aan de vrouw wordt gegeven, die moeder zal worden van de kinderen. Er is ruimte voor iedereen in de kerk, maar dat betekent niet dat we alle levenstoestanden moeten zegenen en goedkeuren", besloot Léonard.

Meest gelezen