"Besparingen zullen banen kosten bij hogescholen"

Het inschrijvingsgeld had nog 350 euro hoger moeten liggen om de besparingen te compenseren. Dat zegt Toon Martens, de algemeen directeur van de KH Leuven. Volgens hem zullen er banen verdwijnen bij de hogescholen. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad.

Volgens Toon Martens (foto), de algemeen directeur van de KH Leuven (die fusioneert met KH Lim en Groep T) en voorzitter van de hogescholenraad Vlhora, kampen de drie hogescholen onder zijn hoede met een tekort van 2,1 miljoen euro. Hij ziet maar één mogelijkheid om dat geld te vinden en dat is in de omkadering, in het personeel dus. "Als je deze besparing uitzet, kom je uit op dertig voltijdse equivalenten minder. Aangezien we veel deeltijdse contracten hebben, zullen meer mensen getroffen worden."

Martens zegt dat de besparingen in het hoger onderwijs, 55 miljoen euro in 2015, maar ten dele goedgemaakt worden door het hogere inschrijvingsgeld. Dat had dus nog wat hoger gemoeten, luidt het. "Niet omdat we dat zo'n goede zaak vinden. Maar als de overheid ons middelen ontneemt, zouden we de kans moeten krijgen om dat te compenseren. Nu kan dat niet. We zitten met een groot gat. Het studiegeld had 350 euro hoger moeten zijn."

De hogescholen kunnen wel eenmalig uit reserves putten. "Maar als er in 2016 een nog zwaardere besparing op hen afkomt -daar ziet het naar uit- kunnen we hier niet meer onderuit", aldus Martens, die er ook op wijst dat minder personeel zal leiden tot minder goede begeleiding van de studenten en zodoende ook lagere slaagcijfers. "De overheid moet zich daarvan bewust zijn."

Bert Hoogerwijs, de algemeen directeur van de Hogeschool Gent, is wat minder pessimistisch. "Deze besparingen snijden diep. Wij moeten volgend jaar twee miljoen euro vinden. Sommige contracten zullen niet verlengd worden. Maar we zoeken creatieve oplossingen."