"Beveiligingsperiode" voor zware criminelen

De nieuwe regering gaat werk maken van een "beveiligingsperiode" voor zware criminelen. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Concreet betekent dat dat rechters moeten kunnen vastleggen hoe lang een dader minstens in de gevangenis moet blijven vóór hij voorwaardelijk kan vrijkomen.

Die beveiligingsperiode is opgenomen in het regeerakkoord. De passage daarover luidt als volgt: "Voor bepaalde zeer ernstige misdrijven, zoals terroristische feiten die de dood tot gevolg hebben, verkrachting of aanrandingen van de eerbaarheid met de dood tot gevolg, foltering met de dood tot gevolg, ontvoering van minderjarigen met de dood tot gevolg, moord of moordaanslag op politieambtenaren of wanneer de rechtspraak een levenslange opsluiting uitspreekt, zal de regering aan de bodemrechter de mogelijkheid geven een beveiligingsperiode uit te spreken, voor de afloop waarvan geen voorwaardelijke invrijheidsstelling mogelijk is"

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) moet nog uitwerken hoe die beveiligingsperiode zal worden ingevoerd.