"Regering gooit kind met badwater weg"

De verbruikersorganisaties reageren boos op de afschaffing van het Oivo, het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties. Uit het regeerakkoord blijkt dat de regering vanaf 2015 de toelage voor Oivo wil schrappen. Dat dit eenzijdig en zonder enige vorm van overleg gebeurt, kan niet, zeggen de verbruikersorganisaties in De Standaard.

Het Oivo, een stichting van openbaar nut die werkt in opdracht van FOD Economie en de verbruikersorganisaties die deel uitmaken van de raad van bestuur, krijgt jaarlijks een dotatie van 1,2 miljoen euro. Er werken 22 mensen. Tot haar leden behoren onder meer Test-Aankoop, de Gezinsbond en de vakbonden.

De stichting kwam in het verleden wel al enkele keren in opspraak, onder meer wegens foute onderzoeken. Als gevolg daarvan werd na een doorlichting die plaatsvond in 2012 de directeur aan de deur gezet en werden de werkingsmiddelen gehalveerd.

De verbruikersorganisaties wijzen erop dat de beheersovereenkomst voor het Oivo recent nog maar werd verlengd. Ze vragen zich ook af wie de belangen van de consument nu nog gaat dienen. De verbruikersorganisaties hebben vorige week een kwade brief geschreven naar de nieuwe minister van Consumentenzaken, Kris Peeters (CD&V).