"Spontane stakingsacties, zeker op deze manier, zijn voorbarig"

Luc Piens van het ACV veroordeelt de wilde staking bij het spoor, die deze morgen begon en heel wat hinder veroorzaakt in het hele land. "Spontane acties, zoals deze, zijn gewoon voorbarig", klinkt het bij Piens. Volgens hem nemen de stakers beter deel aan de vooraf aangekondigde staking op 15 december. De lokale vakbondsafdelingen steunen de actie intussen wel.

Piens betreurt de wilde actie, die niet gesteund wordt door de vakbonden, en beklemtoont dat aan de ACV-medewerkers ter plaatse gevraagd is om de dialoog met de stakers op te starten en de staking zo snel mogelijk te beëindigen. "We begrijpen dat het personeel verbolgen is over de besparingen en bang is voor de toekomst van het spoor", klinkt het bij Piens.

Volgens hem wordt de reiziger nu getroffen door de stakingen, maar zal die in de toekomst ook lijden onder de besparingen die de NMBS zal moeten doorvoeren.

Ten slotte roept Piens op om geen wilde stakingen meer op te starten, maar om deel te nemen aan het nationaal stakingsprogramma van 15 december.

Lokale vakbonden steunen actie wel

De treinbestuurders van de stelplaatsen Luik, Liers en Welkenraedt beslissen overigens nog deze voormiddag of ze hun stakingsactie zullen voortzetten. In tegenstelling tot de nationale vakbonden,steunden de lokale bonden de actie al snel na het uitbreken.

"We zijn solidair met deze actie. We doen dit voor de burgers, de gewenste besparingsmaatregelen van de federale ragering zullen voor hen gevolgen hebben", aldus regionaal secretaris van de socialistische spoorbond (CGSP Cheminots) Thierry Moers.

"De overheid valt ons overal aan, eerst als burger en dan als spoormedewerker", aldus Marc Eyen, regionaal secretaris van de christelijke spoorbond (CSC Transcom). "De NMBS-directie wil sneller gaan dat wat Europa vooropstelt inzake de liberalisering van het spoor. Minister Galant haalt verschillende cijfers aan zonder dat we weten wat de besparingsmaatregelen zullen zijn. Enkele kleinere lijnen zijn bedreigd. Deze actie kwam er omdat we er genoeg van hebben, de maatregelen zijn onverteerbaar."

Volgens Moers zijn andere acties, in andere diensten of steden, niet uit te sluiten.