"Spoorstakingen zijn wél georganiseerd, maar ze zijn zinloos"

"Het zijn geen wilde stakingen, ze zijn wel degelijk georganiseerd, al weet ik niet door wie." Dat zegt NMBS-topman Jo Cornu in een reactie op de stakingen van de treinbestuurders van gisteren en vandaag. Hij roept de organisatoren op de acties te stoppen. "Want die zijn compleet zinloos."

Gisteren legden de treinbestuurders in Charleroi het werk neer, vandaag wilden de treinbestuurders in de regio Luik niet aan de slag. In beide gevallen werden ook de sporen een tijdlang geblokkeerd en was er grote hinder voor het treinverkeer in het hele land. De acties werden ook niet gesteund door de erkende vakbonden.

Cornu is niet te spreken over de acties, maar gelooft ook niet dat het om wilde, spontane acties gaat van het personeel. "De erkende organisaties hebben me bevestigd dat ze de acties niet steunen, maar wie ze dan wel organiseert? Ik weet het niet", klinkt het. 

"Is het een niet-erkende vakbond, of gaat het om een politieke staking waarbij bijvoorbeeld de PTB (zoals de extreemlinkse partij PVDA in Wallonië heet, red) de staking organiseert?", vraagt Cornu zich af. "Maar dat ze wordt georganiseerd, dat staat buiten kijf. Net zoals het feit dat de acties desastreuze gevolgen hebben, zowel voor de klanten als voor het bedrijf."

Cornu verwijst naar de inspanningen die de voorbije maanden zijn gedaan om de stiptheid op het spoor te verbeteren. "De acties van nu maken het cijfer voor oktober kapot."

PVDA ontkent betrokkenheid met klem

De extreemlinkse partij PVDA ontkent alvast met klem alle betrokkenheid bij de spontane stakingsacties in Luik en Charleroi. "De PVDA organiseert geen syndicale acties", reageert Kamerlid en partijwoordvoerder Raoul Hedebouw. ""Integendeel, de PVDA steunt het actieplan van het gemeenschappelijk vakbondsfront, zoals dat vorige week werd bekendgemaakt. In plaats van een zondebok te zoeken en de actie in een politieke hoek te duwen, zou NMBS-topman Cornu beter van leer trekken tegen de besparingen die de rechtse regering het spoor oplegt".

De PVDA is wel pleitbezorger voor een gemeenschappelijke actie van het spoorwegpersoneel en de reizigers om samen op te komen voor een betere mobiliteit en voor meer investeringen in het spoor, benadrukt Raoul Hedebouw. "Als wij een omslag willen realiseren in vervoersmodi, dan is het openbaar vervoer de sleutel."

ACOD: "Spontane acties van misnoegd personeel"

Ook Jean Pierre Goossens, voorzitter van het Vlaamse ACOD Spoor, heeft ondertussen gereageerd op de uitspraken van Cornu. Goossens ontkent dat de acties van de jongste dagen bij het spoor in Wallonië georganiseerd zijn. "Het gaat om spontane acties, van misnoegd personeel."

Goossens wijst erop dat de stakingen ontstaan in regio's waar er veel werkloosheid is. Dat bepaalt volgens hem mee de bezorgdheid van de actievoerders.

De socialistische vakbond heeft de leden opgeroepen zich te houden aan het actieplan dat de spoorvakbonden vorige week hebben opgesteld. "Het is niet het moment voor spontane acties", aldus Goossens, die zegt ook de ontevredenheid bij de reizigers te begrijpen.