Barroso krijgt kritiek bij afscheid

De voorzitter van de Europese Commissie, de Portugees José Manuel Barroso, heeft afscheid genomen van het Europees Parlement. In een halflege zaal in Straatsburg kreeg hij veel kritiek omdat de commissie te laks is geweest voor lidstaten die hun begroting hebben laten ontsporen.

Barroso verdedigde zich door te zeggen dat niet de commissie, maar de lidstaten de verantwoordelijkheid dragen. Ze ondertekenden wel de begrotingsregels, maar weigeren ze uit te voeren.

Europa heeft trouwens meer gedaan dan louter besparen, zo zei hij. De Europese Unie heeft drie wegen tegelijk gevolgd: fiscale versterking, structurele hervormingen en investeringen, ook door de staten zelf. En als die er niet kwamen, lag de schuld bij die lidstaten zelf, zo sloot Barroso zijn tienjarig testament af.

Barroso wordt opgevolgd als voorzitter van de commissie door de Luxemburger Jean-Claude Juncker.