Uitkering bij tijdelijke werkloosheid daalt tot 65 procent

Werknemers die tijdelijk werkloos zijn, krijgen vanaf volgend jaar een lagere uitkering. De uitkering bedraagt nu nog 70 procent van het loon, maar de federale regering verlaagt dit naar 65 procent, zoals in 2007, vóór de crisis. Ook het aantal dagen dat werkgevers tijdelijke werkloosheid mogen gebruiken, wordt beperkt.

Bij tijdelijke werkloosheid ontslaat een werkgever zijn personeelslid niet, maar hij schort het contract op, bijvoorbeeld bij slecht weer of als het even minder goed gaat. De werknemer krijgt een uitkering.

De christelijke vakbond ACV spreekt alvast van een zware financiële aderlating. In totaal maken nu 130.000 werknemers gebruik van het systeem van tijdelijke werkloosheid.