Uitloper orkaan Gonzalo komt aan in België

Een uitloper van de orkaan Gonzalo heeft België bereikt en daardoor is het flink gaan waaien. Op zee stormt het en aan de kust is het stormachtig. In Antwerpen zijn de waterkeringspoorten gesloten, aan de kust wordt het stormtij in de gaten gehouden en het betreden van de provinciale domeinen wordt afgeraden. De parken en bossen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden zelfs gesloten. De harde wind zou een piek bereiken iets voorbij middernacht.

Vanmiddag al stak een krachtige wind op, en aan de kust zelfs een harde wind, met windstoten van 80 tot 90 km/u en aan de kust zelfs tot 100 km/u. Het regende bij momenten heel fel en er was ook onweer.

Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft alle preventieve maatregelen getroffen met het oog op gevaarlijk stormtij aan de kust komende nacht. Voor echte overstromingen wordt echter niet gevreesd, meldt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA).

Rond 1.30 uur bereikt het waterpeil wellicht zijn hoogste niveau. Verwacht wordt dat een krachtige stormwind van 8 tot 9 beaufort op de Noordzee golven tot drie meter hoog richting vasteland zal blazen.

"Daarmee wordt het alarmpeil ruimschoots overschreden. We trachten maximaal voorbereid te zijn", zo zei minister Weyts. Noodmaatregelen zijn niet aan de orde, volgens de minister, er wordt niet gevreesd voor echte overstromingen. Mogelijk treden de overstromingsgebieden in werking, maar normaal gezien kan al het water weer weg, aldus de minister.

Waterkeringspoorten dicht

Het verwachte stormweer zal op de Schelde allicht tot verhoogde waterstanden leiden tot vrij diep in het binnenland. De Vlaamse waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal heeft daarom beslist om de waterkeringspoorten van de Antwerpse Scheldekaaien in de nacht van dinsdag op woensdag te sluiten.

Het sluiten van de waterkeringspoorten in Antwerpen gebeurt omdat er bij een waterpeil vanaf 6,70 meter en een fikse wind, golven over de "blauwe steen" van de kaaien kunnen slaan en er op die manier water richting de stad zou lopen.

Afhankelijk van de aanvoer van regenwater uit de bovenlopen kunnen ook verschillende gecontroleerde overstromingsgebieden in werking treden. Het gaat om de overstromingsgebieden Tielrodebroek, Groot Schoor en Uiterdijk, Scheldebroek, Paardeweide, Bergenmeersen, Bovenzanden, Anderstadt I en II, de Polder van Lier en Potpolder I.

BELGA/WAEM

Stormtij aan de kust

De eerste herfstprik van het jaar zet vele instanties aan om enkele veiligheidsmaatregelen te nemen. Zo is er aan de kust een verhoogde waakzaamheid. Deze nacht is het namelijk hoogtij. Door de forse wind kan het waterpeil de komende nacht stijgen tot 575 centimeter TAW (Tweede Algemene Wateraanpassing). Daardoor wordt de waterstand voor "Stormtij Kust", dat op een hoogte ligt van 560 cm, overschreden.

Overstromingsgevaar is er niet maar langs de volledige kustlijn zullen alle overstromingsgevoelige plaatsen op het tijdstip van hoogwater door de bevoegde diensten worden nagekeken.

De provincie West-Vlaanderen raadt ook af om de provinciedomeinen te betreden tot morgenvroeg 8 uur. Veel bladeren hangen nog aan de bomen, waardoor takken extra zwaar worden door de regenval. In combinatie met de stevige rukwinden verhoogt dat het risico op vallende takken.

Brusselse parken gesloten

Ook het Instituut voor Milieubeheer van het Brussels gewest raadt aan "om de omgeving van de gewestelijke groene ruimten (parken en bossen) te vermijden en op een veilige afstand te blijven van bomen."

Daarom zullen waar mogelijk de parken afgesloten worden. Indien dat niet kan, zal Leefmilieu Brussel aan de ingang een bericht uithangen en zullen de parkwachters het publiek inlichten.

"De parken zullen worden heropend na inspectie, opruiming van eventuele schade en beveiliging", klinkt het nog.