Woordenboek Vlaamse Dialecten digitaliseert

Het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (WVD), een project aan de UGent waarin sinds 1972 meer dan één miljoen dialectwoorden uit West-, Oost-, Zeeuws- en Frans-Vlaanderen beschreven werden, wil vanaf eind 2015 zijn materiaal digitaal beschikbaar maken. De WVD-redactie zoekt nog dialectsprekers om de woordenverzameling te vervolledigen en start een "crowdtyping"-project.

"Sinds vorig jaar zetten we volop in op digitalisering", zegt professor Jacques Van Keymeulen van de vakgroep Taalkunde (Universiteit Gent). "Alle papieren dialectgegevens worden momenteel in de computer ingevoerd. Maar soms merken we dat bepaalde begrippen niet of niet voldoende zijn opgevraagd. Vandaar dat we die lacunes nu willen opvullen met deze digitale vragenlijst." De vragenlijst is te vinden op www.wvd.ugent.be.

Niet alleen West- en Oost-Vlamingen kunnen de lijst invullen, maar ook mensen uit Antwerpen, Brabant en Limburg. "Hoewel we met het WVD vooral mikken op de West- en Oost-Vlaamse dialecten, willen we op termijn ook de dialectwoorden uit het Woordenboek van de Brabantse Dialecten en het Woordenboek van de Limburgse Dialecten integreren in ons digitale woordenboek."

Tegelijk zoekt de WVD-redactie vrijwilligers voor een "crowdtyping-project" om de inhoud van 1.700 bladzijden te digitaliseren. "De allereerste afleveringen van ons woordenboek zijn gepubliceerd in het begin van de jaren tachtig, vóór de introductie van de computer dus", verduidelijkt professor Van Keymeulen.

"De wetenschappelijke basis van ons woordenboek bestaat uit lange lijsten met codes die verwijzen naar de exacte plaatsen waar bepaalde dialectwoorden gebruikt worden. Het is onmogelijk om die gegevens door de computer te laten herkennen. We moeten dus onze toevlucht nemen tot ouderwets overtikken om ook al die gegevens digitaal beschikbaar te maken."

Woensdagavond vanaf 17.30 uur organiseert WVD een bijeenkomst voor (geïnteresseerde) vrijwilligers in het Huis van Alijn (foto) in Gent.