"Huidig afschakelplan houdt te weinig rekening met bedrijven"

Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom (Open VLD) wil in 2015 samen met de collega-ministers bevoegd voor Energie een grondig debat voeren over het afschakelplan. Het bestaande afschakelplan is volgens de Open VLD-minister te "technisch" opgesteld en houdt onvoldoende rekening met socio-economische criteria, zoals de impact op bedrijven, havens en de bevolking.

In de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement was er deze voormiddag een gedachtewisseling met minister Turtelboom over het afschakelplan. Daarin gaf de Open VLD-minister een stand van zaken van de plannen om het dreigende stroomtekort op te vangen en het overleg rond het afschakelplan. "Een aanpassing van het plan voor de komende winter 2014-2015 is niet meer mogelijk, maar in 2015 wil ik het debat aangaan", zei minister Turtelboom vandaag in het Vlaams Parlement.

Minister Turtelboom benadrukte het belang van gedragssturing, bijvoorbeeld via informatiecampagnes. Een voorbeeld: "De energieconsumptie op piekmomenten in Vlaanderen loopt op tot 4 gigawattuur (GWh). Als je aan de gezinnen een inspanning van 10 procent vraagt door hen te vragen om bepaalde dingen, bijvoorbeeld douchen en wassen, buiten de piekuren (tussen 17 uur en 20 uur) te doen kan je een pak besparen. Dat kan gaan om 1.350 megawattuur (MWh), gewoon door aan mensen te vragen op een ander moment energie te verbruiken", aldus minister Turtelboom.

Ter vergelijking: de uitgevallen kerncentrales van Tihange 2 en Doel 3 zijn samen goed voor zo'n 2.000 MWh. "Als naast de Vlamingen ook de Brusselaars en Walen hun consumptiegedrag aanpassen, kunnen we dat verlies aan capaciteit opvangen en mogelijk een afschakeling vermijden", klonk het.

Volgens minister Turtelboom wordt een gezamenlijke informatie- en sensibiliseringscampagne gelanceerd op 3 november. De Open VLD-politica benadrukt ook dat er geen "paniekvoetbal" gespeeld moet worden. "Ik zeg daarmee misschien iets gevaarlijks, maar ik maak me er eigenlijk niet zoveel zorgen over. Al ben ik er natuurlijk wel constant mee bezig", zei Annemie Turtelboom nog.