ABVV Bouw noemt overgangsmaatregel brugpensioen "kleine overwinning"

"Een kleine overwinning, maar fundamenteel verandert er niets." Zo reageert Rik Desmet van de socialistische vakbond ABVV Bouw op de aankondiging dat minister van Werk Kris Peeters (CD&V) overgangsmaatregelen plant voor het brugpensioen. Tegen de brugpensioenregeling zelf zullen de vakbonden blijven actievoeren, klinkt het.

ABVV Bouw raadde - net als andere vakbonden - zijn leden die aan de voorwaarden voor brugpensioen voldoen, vorige week aan zich nog snel te laten ontslaan om nog van de huidige voorwaarden voor brugpensioen te kunnen gebruikmaken.

Volgens De Tijd en De Standaard zal Peeters de ministerraad morgen voorstellen om de brugpensioenmogelijkheid open te laten tot het einde van het jaar, en om ervoor te zorgen dat wie dit jaar aan de voorwaarden voor brugpensioen voldoet, dat ook na Nieuwjaar zal blijven doen.

Desmet spreekt van "een kleine overwinning". "Maar fundamenteel blijft de slachtpartij in stand gehouden", voegt hij onmiddellijk toe. De vakbondsman wijst erop dat bijvoorbeeld de voor de bouwsector specifieke regeling van brugpensioen op 56 jaar om medische redenen volledig afgeschaft wordt. "Men beseft niet wat men aanricht", klinkt het. "We zullen blijven actievoeren tegen de maatregelen."

Bouwunie: "Hopelijk paniekreacties in de kiem smoren"

De Bouwunie is blij dat er duidelijkheid wordt geschapen met betrekking tot het brugpensioen. Door onduidelijkheden in de tekst van het regeerakkoord was onzekerheid ontstaan over de modaliteiten voor het brugpensioen. Zo riep de vakbond ABVV Bouw zijn leden die in aanmerking komen voor brugpensioen, op om zich nog snel te laten ontslaan.

"We hopen dat dit de paniekreacties in de kiem kan smoren", reageert Bouwunie woensdag. "Het stelt duidelijk dat werknemers die nu voldoen aan de voorwaarden maar er voorlopig geen gebruik van willen maken, op termijn toch hun rechten kunnen behouden. Op die manier kunnen we meer mensen aan de slag houden", aldus Hilde Masschelein, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie.