Boeren Prosperpolder krijgen zwaar aanslagbiljet in de bus

De landbouwers van de Prosperpolder bij Beveren hebben onlangs een aanslagbiljet goed voor honderdduizenden euro's in de bus gekregen. In het Gewestelijke Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) krijgt hun landbouwgrond namelijk een nieuwe bestemming: bouwgrond, en daardoor moeten de eigenaars een belasting betalen. Volgens de dienst Ruimte Vlaanderen moet er voorlopig niets betaald worden omdat de herbestemming nog niet definitief is.

Alles kadert in de uitbreiding van de Haven van Antwerpen. Het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen heeft de landbouwgronden in Prosper de bestemming van bouwgrond gegeven, "om daar dan al de mensen die worden verdreven in Ouden Doel en Rapenburg samen te zetten in een nieuwe wijk", zegt Jan Creve van Doel 2020 in Het Nieuwsblad.

Door de nieuwe bestemming moeten de betrokken eigenaars een "planbatenheffing" betalen: een belasting op de meerwaarde van een grond na een bestemmingswijziging. In sommige gevallen loopt dat op tot enkele honderdduizenden euro's.

De Raad van State heeft echter het deel van het GRUP voor het grondgebied Beveren geschorst. In Prosperpolder heerst er daarom niet alleen ongerustheid maar ook onduidelijkheid, maar "de berekening is volledig vastgelegd binnen een wettelijk kader. In de brief aan de landbouwers staat trouwens duidelijk vermeld dat er momenteel niet betaald moet worden tot er definitief uitsluitsel is over het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen", verduidelijkt de dienst Ruimte Vlaanderen in Het Nieuwsblad.