Vooral veel wateroverlast door herfststorm in Nederland

Ook in Nederland werden de gevolgen gevoeld van de herfststorm. Vooral in de omgeving van Rotterdam liepen straten en kades onder. Enkele waterkeringen, waaronder de stormvloedkering in de Oosterschelde werden gesloten uit voorzorg.

De noordwesterstorm die gisteravond over ons land trok, werd ook gevoeld in Nederland. Zo'n noordwesterstorm is extra gevaarlijk voor onze gebieden omdat die het water uit de Noordzee omhoog stuwt. In het verleden leidde een soortgelijke storm al tot verschillende rampen in Nederland, zoals de overstromingen in 1953.

Om die rampen te voorkomen, bouwde Nederland enkele waterkeringen die konden gesloten worden als het water te hoog kwam. Het bekendste voorbeeld daarvan is de stormvloedkering op de Oosterschelde. Ook die werd gisteren gesloten. 

Het was van december 2013 geleden dat de stormvloedkering werd gesloten. Het water bereikte toen een peil van 3,99 meter boven NAP (Normaal Amsterdams Peil, de hoogte waarvan alle hoogtes in Nederland worden gemeten).

Ook elders in het land werden enkele waterkeringen gesloten. Op andere plaatsen, vooral in de buurt van Rotterdam werd dijkbewaking ingesteld.

Windschade beperkt

Voorlopig lijkt het erop dat de windschade beperkt blijft. Gisteravond werd een snelweg afgesloten, maar die is intussen al terug open. In de buurt van Amersfoort rijden er geen treinen door een blikseminslag.

In de omgeving van Amsterdam heeft het hard gehageld.