Duurdere zorgpremie: "meer geld, minder service"

De Vlaamse zorgpremie kost ons binnenkort 50 euro in plaats van 25. Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) verdedigde die verdubbeling omdat die nodig zou zijn om de financiering van het systeem te handhaven, maar wat blijkt: de Vlaamse regering zelf vermindert haar eigen bedrage. Dat bericht Het Nieuwsblad. De hogere zorgpremie is "een verkapte besparing: minder service, meer geld", hekelt Groen-parlementslid Elke Van den Brandt. Minister Vandeurzen ontkent echter dat de mensen minder zorg zullen krijgen.

Met het geld van de zorgpremie financiert de Vlaamse overheid de niet-medische hulp voor onder andere zwaar zorgbehoevende ouderen en die groep wordt nu eenmaal groter. Bovendien was het bedrag voor de Vlaamse zorgverzekering al meer dan 10 jaar niet geïndexeerd en dus besliste Vlaams minister van Welzijn Vandeurzen om de premie te verhogen. Die verhoging moet zo'n 104 miljoen euro extra opleveren.

Dat extra geld zal echter niet worden gebruikt om meer mensen te verzorgen, bekritiseert oppositiepartij Groen de maatregel. In de memorie van toelichting bij de begroting van de regering-Bourgeois staat namelijk volgens Groen: "De maatregel brengt 104 miljoen euro op, die wordt geneutraliseerd door een lagere dotatie."

"Er zal niet meer geld in het fonds gaan. Mensen gaan meer moeten betalen, maar de Vlaamse overheid zal er 104 miljoen minder insteken", aldus Elke Van den Brandt van Groen. "Hetzelfde bedrag dat er meer in komt, wordt tegelijkertijd bespaard. Dat is absoluut een gemiste kans op het moment dat de noden zo hoog zijn." Groen noemt de hogere zorgpremie een begrotingstruc.

"Minder zorg is helemaal niet in overeenstemming met waarheid"

Minister Vandeurzen ontkent niet dat de hogere zorgpremie er mee voor heeft gezorgd dat de Vlaamse begroting in evenwicht is, maar hij ontkent wel dat mensen minder zorg zullen krijgen.

"Dat is totaal niet juist. Er gaan steeds meer mensen beroep doen op de zorgverzekering en die uitgavengroei is voorzien. Het budget zal volgend jaar met ongeveer 3,5 procent stijgen", aldus Vandeurzen in "De ochtend" op Radio 1. Net doordat de Vlaamse begroting in evenwicht is, zal de overheid nieuwe sociale uitgaven kunnen doen, verzekert de minister. "Je moet dan ook het hele plaatje zien."

De minister benadrukt dat de zorgverzekering nog altijd een verzekeringssysteem is en geen rechtstreekse publieke financiering. "Als je wil blijven spreken van een solidaire verzekering, moet je op een bepaald ogenblik zorgen dat de premieontvangsten in verhouding blijven met de uitgaven."

De Vlaamse regering is ook van plan om het systeem van de zorgverzekering uit te bouwen, aldus Vandeurzen. "Het gaat een essentieel onderdeel vormen van ons nieuw sociaal beleid. Wij gaan de zorgverzekering ombouwen tot een echte volksverzekering waarin we alle sectoren gaan integreren."

Jonas Roosens