Haalbaarheid Gents mobiliteitsplan in vraag gesteld

De Gentse oppositiepartijen N-VA, CD&V en Vlaams Belang stelden gisteravond vragen over de haalbaarheid en kostprijs van het mobiliteitsplan, omdat Gent voor de uitvoering van een aantal grotere plannen afhankelijk is van andere partijen. Dat en een hele reeks andere bedenkingen werden geformuleerd tijdens een themacommissie.

"Als je geen uitspraken doet over wat je niet zelf in de hand hebt, dan bereik je niets", reageerde schepen Filip Watteeuw (Groen), bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken. "We moeten durven zeggen wat we wensen. Betekent dit dat wat we voorstellen onrealistisch is? Ik denk het niet. Moet Vlaanderen akkoord zijn? Neen, maar ze moeten het wel weten."

Watteeuw riep het Agentschap Wegen en Verkeer op om werk te maken van de Sifferverbinding, het sluiten van de Noordelijke ring. "Die verbinding is ongelooflijk belangrijk voor de ontwikkeling van de haven en de leefbaarheid van woongebieden rond de haven. Twintig of dertig jaar wachten is genoeg geweest. Nu al zeggen dat die er niet kan komen, vind ik jammer", aldus Watteeuw. "Dat geldt ook voor de B401 en het viaduct van Gentbrugge". Watteeuw verklaarde verder ook op De Lijn te rekenen voor de vertramming van lijn 3 en 7. Hij zegt ook niet tegen auto's te zijn. "Maar de grootste hinder voor de doorstroming van auto's zijn andere auto's.

Doorstroming R40 cruciaal

CD&V-fractieleider Veli Yüksel benadrukte dat het plan staat of valt met de doorstroming op de R40. "Die laat momenteel veel te wensen over", zegt hij. "Vooral het zuidelijke deel is al jaren verzadigd. We moeten ervoor zorgen dat de R40 geen muur rond Gent vormt. Ook de mensen die aan de R40 wonen hebben recht op leefbaarheid, we moeten ook waken over veilige oversteekmogelijkheden voor voetgangers en fietsers én over de doorstroming van het openbaar vervoer." Yüksel haalde ook het bestuursakkoord boven, waarin net stond dat de R40 van twee naar één rijstrook moet evolueren. "Ik kan niet de binnenstad ademruimte geven en de R40 tot één rijstrook herleiden", reageerde Watteeuw, ook verwijzend dat het bestuursakkoord deze legislatuur overstijgt. Yüksel vroeg ook duidelijkheid voor het kostenplaatje.

Ook N-VA vroeg zich af wat Vlaanderen gaat doen. "De rol van de R40 is een zeer grote zwakte", aldus Isabelle De Clercq. Zij benadrukte ook dat de handhaving van de zone 30 een 'achillespees' is. Verder riep N-VA op om aandacht te hebben voor deelgemeenten, minder mobiele mensen en voor het feit dat vertrammen duur is. Dat laatste erkende Watteeuw, maar, zegt hij: "Mensen stappen er liever op, een tram is comfortabeler en de capaciteit een pak hoger."

Ook Wis Versyp (Vlaams Belang) wierp Watteeuw voor de voeten dat er "verschillende zaken in het plan staan waar je als bestuur geen vat op hebt". "Alles staat of valt met het openbaar vervoer waarvan we uit het verleden weten dat De Lijn niet de meest flexibele, meegaande partner is", aldus Versyp.