Minister stelt modernere filmkeuring in het vooruitzicht

De Vlaamse minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) wil snel werk maken van een hedendaagse filmkeuring. Dat zei hij in de bevoegde commissie van het Vlaams parlement. Gatz werd er door onder anderen Freya Van den Bossche (SP.A) ondervraagd naar aanleiding van het Kinderen Toegelaten-label voor de horrorfilm "Welp".

"Welp" van de Vlaamse regisseur Jonas Govaerts werd door de Filmkeuringscommissie geschikt verklaard voor alle leeftijden, terwijl de film in andere landen het label "18+" krijgt. Freya Van den Bossche merkt op dat zelfs de makers daar vreemd van opkeken. "Zij gaven aan weliswaar een film gemaakt te hebben met kinderen, maar die duidelijk niet bedoeld is voor kinderen", zegt ze.

Met de nieuwe staatshervorming werd Vlaanderen bevoegd voor de filmkeuring, en Sven Gatz wil daar snel gebruik van maken. De nieuwe regeling moet volgens hem breder gaan dan enkel bioscoopfilms, en ook toepaspaar zijn op onder meer dvd's en onlineplatformen. "Een classificatiesysteem louter voor films is in die zin ook helemaal geen optie meer", zegt hij.

"Uiteraard ben ik bereid om de sector te betrekken bij de uitwerking van het systeem, om met hen samen een alternatieve regeling uit te werken." Gatz wil zich daarbij onder meer baseren op het Europese PEGI-systeem voor games. Dat geeft informatie over de inhoud aan de hand van leeftijdsaanduidingen en inhoudspictogrammen.

"Het systeem legt de verantwoordelijkheid voor een deel bij de ouders en de jongeren zelf. Een zelfreguleringssysteem zoals PEGI bevestigt het vertrouwen in ouders en opvoeders, maar veronderstelt wel dat ze over de nodige mediacompetenties beschikken."

De minister belooft alleszins overleg met het parlement, met de Franse gemeenschap en met de filmsector.