Ministerraad keurt overgangsmaatregel brugpensioen goed

De verhoging van de brugpensioenleeftijd met twee jaar wordt uitgesteld tot begin volgend jaar. Dat heeft de ministerraad vandaag beslist. Volgens het regeerakkoord moeten werknemers tegen eind deze maand worden ontslagen willen ze onder de huidige brugpensioenregeling vallen, maar de opzeg wordt uitgesteld naar 31 december. Bovendien wordt het recht op brugpensioen vanaf 58 jaar vastgeklikt voor wie er op dit moment nog recht op heeft, maar er geen gebruik van maakt.

De federale regering verstrengt vanaf 1 januari 2015 de voorwaarden voor de "werkloosheidsuitkering met bedrijfstoeslag", het brugpensioen. Algemeen verhoogt de leeftijd voor brugpensioen van 60 naar 62 jaar. Voor zware beroepen (met 33 jaar beroepsverleden) en voor mensen met een lange loopbaan (40 jaar beroepsverleden) wordt de leeftijd vastgelegd op 58 jaar.

Wie nog wilde genieten van de huidige, voordelige, brugpensioenregeling, zou volgens het regeerakkoord voor het einde van de maand oktober ontslagen moeten worden. Peeters achtte dat niet haalbaar en hij besloot om een overgangsmaatregel voor te stellen op de ministerraad. Hij verlengt de datum van het huidige stelsel tot 31 december. "Door deze aanpassing voorkomen we dat werkgevers nog deze week mensen moeten ontslaan opdat ze nog onder de huidige voorwaarden met brugpensioen zouden kunnen gaan", aldus vicepremier Peeters.

Het recht op brugpensioen wordt bovendien vastgeklikt voor werknemers die nú in aanmerking komen voor brugpensioen op 60 jaar of op 58 jaar met een lange loopbaan. Wie op dit moment dus voldoet aan de voorwaarden om op brugpensioen te kunnen, maar er nog geen gebruik van wil maken, zal in de toekomst de optie op brugpensioen dus kunnen behouden.

Volgens vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) is de overgangsmaatregel "de logica zelve": "Als iemand vandaag recht heeft op brugpensioen, maar hij of zij neemt dat niet op omdat hij graag blijft werken, dan is het logisch dat die rechten blijven behouden", aldus De Croo.