"Blanke taxichauffeur op bestelling onaanvaardbaar"

Brussels minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet (SP.A) reageert ontzet op het bericht in Metro dat de helft van de Vlaamse en Brusselse taxibedrijven er geen graten in ziet om op vraag van de klant een blanke chauffeur te sturen. "Dit is regelrechte discriminatie en compleet onaanvaardbaar", zegt Smet. Hij heeft de bevoegde diensten de opdracht gegeven om de zaak te onderzoeken.
BELGA/WAEM

Metro voerde naar aanleiding van een gelijkaardig bericht uit Groot-Brittannië een steekproef uit. Enkele dagen geleden bleek immers dat een taxibedrijf uit Rochdale, nabij Manchester, bereid was om op vraag van de klant een "lokale" chauffeur te sturen. De taxibedrijfjes in de gemeente krijgen die vraag naar eigen zeggen zo goed als dagelijks. In Rochdale werden eerder dit jaar twee taxichauffeurs van Pakistaanse origine veroordeeld voor hun deelname aan de sekshandel en verkrachting van jonge vrouwelijke klanten.

Metro stelde dezelfde vraag aan acht taxibedrijven, vier in Vlaanderen en vier in Brussel. Uit dat weliswaar kleinschalig onderzoek bleek dat de helft van de ondervraagde taxibedrijven geen probleem had met de vraag van de klant om blanke chauffeur te sturen. Twee van de acht bedrijven reageerden verontwaardigd en zeiden dat ze niet meededen aan racisme. Twee anderen weigerden gewoon op de vraag in te gaan.

"Onwettige vraag met nefaste gevolgen"

Brussels minister Pascal Smet wil de zaak in de hoofdstad nu verder onderzoeken en, indien de aantijgingen kloppen, er paal en perk aan stellen.

Directeur van het Interfederaal Gelijkekansencentrum Jozef De Witte stelt in een reactie dat expliciet vragen om een blanke taxibestuurder indruist tegen de wetgeving. "Het is niet alleen verboden voor de klant om een discriminerende opdracht te geven, maar ook om daar op in te gaan", aldus De Witte. "Zulke verzoeken hebben nefaste gevolgen. Mensen van een andere origine leggen dan minder ritten af en krijgen minder loon."