"EU-klimaatakkoord zal klimaatverandering niet voorkomen"

Vanuit groene hoek komen teleurgestelde reacties op het Europees energie- en klimaatplan voor de periode 2020-2030. "Het akkoord is duidelijk onvoldoende om gevaarlijke klimaatsveranderingen te voorkomen", zegt Sam Van den Plas van WWF in "De ochtend".
imago stock&people

"WWF (Wereldnatuurfonds, red.) is teleurgesteld over het akkoord", zegt Van den Plas, "niet alleen omdat het de uitstoot van broeikasgassen in België en Europa onvoldoende aanpakt, maar ook omdat het een rem zet op de ontplooiing van schone en duurzame energie in Europa."

Van den Plas wijst erop dat de vorige doelstelling om de CO2-uitstoot tegen 2020 met 20 procent te verminderen, veel ambitieuzer was. "Die 27 procent vermindering tegen 2030 komt neer op een jaarlijkse groei van meer dan 1 procent. De huidige doelstelling, tegen 2020, beoogde een jaarlijkse groei van meer dan 6 procent. Dat is een heel sterke vertraging waardoor we heel wat opportuniteiten missen: werkgelegenheid, lagere energiekosten en grotere energieonafhankelijkheid."

"Met deze doelstellingen komen we niet in de richting van wat op langere termijn nodig is. Heel wat bedrijven hadden zelf gevraagd om verder te gaan", aldus Van den Plas die de Europese leiders verwijt dat ze de economische belangen op korte termijn voor de langetermijnklimaatbelangen geplaatst hebben.

De vrees van de chemische industrie dat een te ver doorgedreven klimaatplan banen zal kosten en zal leiden tot delokalisatie, verwerpt hij. "De chemische industrie is in België al zeer sterk overbeschermd tegen de impact van het klimaatbeleid. Ook in de chemische sector betekent klimaatactie dat we jobs gaan creëren om meer energie-efficiënte producten en diensten af te leveren."

"Belangen van industrie boven die van burgers en planeet"

Ook andere milieuorganisaties reageerden na afloop van de top ontgoocheld. Ook zij stellen dat het klimaatakkoord te zwak is om de doelstelling van 80 procent CO2-reductie tegen 2050 te halen. Tachtig procent is wat volgens experts nodig is om een globale temperatuurstijging van twee procent tegen te gaan.

"Onvoldoende actie zoals hier van 's werelds rijkste landen legt enkel nog meer druk op de armste mensen. Ze hebben het meest te lijden onder de klimaatverandering terwijl ze er het minst verantwoordelijk voor zijn", zei Natalia Alonso van Oxfam.

Brook Riley van Friends of the Earth verweet de regeringsleiders dat ze niets gedaan hebben om Europa's afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te beëindigen. "Deze deal stelt de belangen van de vuile industrie boven die van de burgers en de planeet."