"Renteswaps bijzonder nuttig product"

Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector, betreurt de "misleidende informatie" die is verspreid over renteswaps. "Renteswaps zijn juist een bijzonder nuttig financieel product", argumenteert Michel Vermaerke, gedelegeerd bestuurder van Febelfin. De federale ministers Kris Peeters (CD&V) en Johan Van Overtveldt (N-VA) brengen binnenkort de ondernemersorganisaties, Febelfin en de financiële waakhond FSMA rond de tafel over de kwestie.

Gisteren luidde de kmo-wereld de alarmklok over renteswaps. Dat zijn financiële producten waarmee de belegger zich kan indekken tegen renterisico's. Aan de huidige lage rentes, zo argumenteren de bedrijven, dreigt dat heel wat kmo's zuur op te breken. Ondernemersorganisatie Unizo zegt klachten te hebben gekregen van een twintigtal ondernemers. Advocaat Geert Lenssens, die enkele kmo's vertegenwoordigt, sprak over een dreigende "financiële ebola".

"Zwaar overtrokken"

Febelfin betreurt dit "zwaar overtrokken" taalgebruik. "We moeten geen problemen creëren waar er geen zijn", aldus Vermaerke (foto). Hij wijst erop dat renteswaps juist bijzonder nuttig zijn voor kmo's om hun risico's bij financiering te kunnen indekken. "Zeker in een sterk exportafhankelijk land als het onze. Daar komt heel wat financiering bij kijken, en dan willen ondernemers hun renterisico's kunnen indekken."

Volgens Febelfin zijn er vandaag geen problemen inzake transparantie en onduidelijkheid bij de renteswaps. Wel zijn er enkele dossiers uit 2008, waar er "vragen van interpretatie zijn", aldus de Febelfin-topman. Het gaat om een heel beperkt aantal dossiers in omvang. "Febelfin is hiervoor zelf naar Unizo gestapt om overleg op te starten." Ook bestaat er de mogelijkheid om de zaak aan te kaarten bij de ombudsdienst. Volgens Febelfin is er bij de ombudsdienst sprake van één dossier uit 2008.

"We mogen het kind niet met het badwater wegsmijten", aldus nog Vermaerke.

Minister voor Economie Kris Peeters (CD&V) en minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) kondigen nu een overlegronde aan. "Ze willen met alle actoren de situatie in kaart brengen, en nagaan hoe FSMA zijn controlefunctie optimaal kan organiseren in een goede samenwerking met Febelfin en de ondernemersorganisaties, met respect voor de vertrouwelijkheid van de dossiers", zeggen ze in een persbericht.