"Test zal ons aantal dingen leren over Dexia"

Dexia zou naar verluidt niet al te goed uit de stresstest van de Europese banken komen, waarvan de resultaten dit weekend bekendgemaakt worden. Of dat klopt, wil niemand bevestigen, maar we moeten er hoe dan ook rekening mee houden dat Dexia een bank in afbouw is, zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).

"De test gaat ons in elk geval nog een aantal dingen leren rond de hele situatie van Dexia, zegt Van Overtveldt in "De vrije markt". "Maar het spreekt voor zich dat er qua interpretatie van die resultaten en hoe je daar dan beleidsmatig mee verder gaat, een groot verschil is tussen geconfronteerd worden met een bank als Dexia, in de status waarin die bank zich vandaag bevindt, dan wel een bank die gewoon in "going concern" is en die je dus uiteraard met een andere bril bekijkt."

Zondag maakt de Europese Centrale Bank de resultaten bekend van de stresstests bij 130 banken in de EU. Elf van hen zouden de opgelegde criteria niet halen en zouden dus extra kapitaal moeten vinden.

Volgens onbevestigde bronnen zou er één Belgische bank bij zijn en dat kan bijna alleen Dexia zijn. Het goede nieuws is dat de andere geteste Belgische banken dus wel in orde zijn, het slechte nieuws is dat er zich een eventuele kapitaalronde bij Dexia zich aandient en dat zal dan vooral voor rekening zijn van de Belgische en Franse overheden, tenzij de ECB zich wat soepel toont en Dexia als een speciaal geval beschouwt.

Belfius sleurt "erfenis van Dexia mee"

Onze staatsbank Belfius werd in 2011 overgenomen door de federale overheid en is dus in principe los van de zwalpende restbank Dexia. De krant De Tijd meldt vandaag dat Belfius echter nog een risicovolle "erfenis van Dexia" meedraagt.

Zo zou Belfius voor 11 miljard obligaties van Dexia in portefeuille hebben. Het zou dan gaan om Zuid-Europese staatsobligaties, maar ook bedrijfsobligaties en aandelen.

Tegelijk is Belfius blijven zitten met 7 miljard kredietgaranties of "credit default swaps" (CDS) van Dexia. Het gaat om vorderingen van de banken Goldman Sachs, Deutsche Bank en de Britse bank Barclays op Amerikaanse en Britse bedrijven.

Tussen 2005 en 2008 lieten die banken hun vorderingen verzekeren bij Dexia Bank België (nu Belfius) dat echter geen ervaring had met dat soort ingewikkelde producten. Belfius zou zou op zijn beurt hebben laten herverzekeren tegen wanbetaling bij FSA, toen nog een Amerikaans filiaal van de moedergroep Dexia. 

Nu zou het risico op wanbetaling van die vorderingen niet zo groot zijn, aldus De Tijd, maar de CDS-portefeuille zou een obstakel kunnen vormen voor de plannen van minister Van Overtveldt om Belfius op termijn te privatiseren. Het afkopen van die CDS'en of het verkopen daarvan aan andere financiële partners zou een oplossing kunnen zijn.