EU wil dubbel zoveel hernieuwbare energie tegen 2030

De Europese staatshoofden en regeringsleiders hebben afgelopen nacht een akkoord bereikt over de energie- en klimaatdoelstellingen voor de periode 2020-2030. De EU wil tegen 2030 haar CO2-uitstoot beperken met 40 procent. Het aandeel hernieuwbare energie moet stijgen tot 27 procent, zowat het dubbel van het huidige aandeel. Dit is een ambitieus akkoord, luidde het na afloop. De milieuorganisaties zijn het daar niet mee eens.

De Europese leiders spraken na afloop van een ambitieus plan dat Europa zal toelaten een voortrekkersrol te blijven spelen bij de internationale klimaatonderhandelingen. Eind volgend jaar vindt in Parijs een belangrijke klimaattop plaats. "Europa zal daar weer in de "driver's seat" zitten", aldus ontslagnemend Commissievoorzitter Jose Manuel Barroso.

Dit zijn de belangrijkste afspraken in het klimaatakkoord op een rijtje:

  • Europa wil tegen 2030 haar CO2-uitstoot met 40 procent beperken (in vergelijking met het referentiejaar 1990). Deze doelstelling is bindend en zal vertaald worden naar een "target" per lidstaat.
  • Europa wil tegen 2030 het aandeel hernieuwbare energie in de consumptie optrekken tot minstens 27 procent. De huidige ambitie is 20 procent tegen 2020, het actuele aandeel is 14 procent. Deze maatregel is enkel bindend op EU-niveau. Lidstaten die meer inspanningen willen leveren, mogen daar geld voor vrijmaken.
  • Europa wil tegen 2030 27 procent minder energie verbruiken. Deze doelstelling voor energie-efficiëntie is slechts indicatief. In 2020 wordt opnieuw bekeken of een vermindering van 30 procent realistisch is.
  • De "interconnectiviteit", de uitwisseling van elektriciteit tussen de lidstaten onderling, moet tegen 2030 15 procent bedragen. Elke lidstaat moet tegen die tijd zijn infrastructuur daartoe aangepast hebben.

Die laatste maatregel kwam er op vraag van Spanje en Portugal die meer van hun hernieuwbare energie aan de man willen brengen. Polen dat, ruim 80 procent van zijn elektriciteit uit steenkool haalt en vreesde voor 100.000 banen indien het gedwongen zou worden om versneld over te schakelen op hernieuwbare energie, reageerde na afloop opgelucht. "Deze deal zal ons land niets kosten", zei de nieuwe Poolse premier Ewa Kopacz (foto).

De voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy, benadrukte dat armere lidstaten de nodige hulp zouden krijgen om de doelstellingen te halen.

"Hopelijk snel concrete voorstellen per lidstaat"

De Europese leiders toonden zich zoals gezegd zeer tevreden over het bereikte resultaat. De Franse president François Hollande zei dat "Europa het voorbeeld stelde". "Uiteindelijk gaat het over overleven", trad Herman Van Rompuy hem bij.

Premier Charles Michel (foto) weerlegde het verwijt dat de huidige doelstellingen niet veel verder gaan dan de huidige. "Dit zijn wel degelijk ambitieuze doelstellingen, die de EU opnieuw een leidende rol geven", zei de premier. Hij hoopt dat de Commissie snel met concrete voorstellen komt voor de inspanningen per lidstaat, "liefst nog vóór de top van Parijs", maar of dat zal lukken, zal moeten blijken tijdens de onderhandelingen die de komende maanden worden gevoerd. "Maar ik had vanavond wel het gevoel dat er aan de tafel een politieke wil was om snel te gaan, een gevoel van optimisme."