N-VA tegen aankoop Citroëngebouw voor nieuw museum

N-VA kant zich tegen tegen het plan van de Brusselse regering om het Citroëngebouw aan het IJzerplein aan te kopen om er een museum voor moderne en hedendaagse kunst in onder te brengen. De regering-Vervoort rekent daarvoor op de federale kunstcollectie, maar volgens de Brusselse en Vlaamse parlementsleden Cieltje Van Achter en Cathy Coudyser stelt het federaal regeerakkoord "terecht" dat die collecties "één en ondeelbaar" zijn.

In een opiniebijdrage in De Standaard noemen Van Achter en Coudyser het een "terugkerend euvel" in de politiek "dat men liever nieuwe projecten opstart dan te behouden en vooral te onderhouden wat bestaat en wat goed is". Ze wijzen erop dat er al twee federale museumsites in Brussel bestaan - het Jubelpark en de Kunstberg - die elk volgens hun eigenheid de topcollecties overzichtelijk (zouden) kunnen tentoonstellen.

"Wij zijn voor investeringen in cultuur. Voor initiatieven in de Brusselse Kanaalzone, die nood heeft aan herwaardering en frisse ideeën. Maar we roepen de Brusselse regering op om niet over te gaan tot de aankoop van het Citroëngebouw, zolang er geen duidelijkheid is over een zinvolle en efficiënte besteding", luidt het.

"Kaakslag"

In een reactie noemt SP.A-politica Yamila Idrissi, tevens initiatiefneemster van "Museum aan het Kanaal" (MAK), het standpunt "een kaakslag" voor alle Brusselaars die geloven dat je door samenwerking een project in Brussel uit de grond kan stampen en die geloofden dat Brussel eindelijk een museum voor moderne en hedendaagse kunst zou krijgen, zoals alle andere grootsteden.

Ook merkt Idrissi op dat je door te investeren en mensen aan te trekken, economische activiteit creëert, en dat door de keuze voor de Kanaalzone de buurt zou worden opgewaardeerd.

Brussel blijft achter plannen Citroëngebouw staan

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) blijft de plannen verdedigen om het Citroëngebouw aan het IJzerplein aan te kopen om er een museum voor hedendaagse kunst in onder te brengen.

"Maar de uitdaging wordt de collectie van het museum", verklaarde hij vrijdag in het Brussels parlement op vragen van Hazma Fassi-Fihri (CDH), Cristos Doulekeridis (Ecolo) en Annemie Maes (Groen).

Vervoort blijft de aankoop van het Citroëngebouw verdedigen. De site ligt in de Kanaalzone die model staat voor de vernieuwing van Brussel. Het gewest zal de volledige site aankopen. Een deel zal gebruikt worden voor het museum, maar de rest zal deel uitmaken van een vastgoedoperatie om het museum te kunnen realiseren.