Ook in de leraarskamer wordt gepest

Pestgedrag op school komt niet alleen voor op de speelplaats, ook in de leraarskamer zijn er heel wat conflicten. Vorig jaar kwamen er namelijk 103 klachten binnen voor pesterijen onder leerkrachten, directie en begeleidend personeel. Opmerkelijk is dat er minder klachten zijn tussen leerlingen enerzijds en leerkrachten anderzijds. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van vzw Limits, zo schrijft Het Nieuwsblad.

Vorig jaar kreeg de organisatie vzw Limits, het aanspreekpunt voor ongewenst gedrag op school, 230 meldingen binnen. 103 klachten, bijna de helft dus, gingen over pestgedrag tussen volwassenen. In de praktijk zijn er wellicht zelfs nog meer dossiers. "Scholen zijn niet verplicht om ons in te schakelen, waardoor we ook niet het volledige beeld kunnen schetsen van alle probleemsituaties", legt Antje Ketelers van Limits uit.

Vaak conflicten over schoolbeleid

"Meestal spelen conflicten zich af tussen personeelsleden en directies. Het schoolbeleid leidt vaak tot problemen", verklaart Ketelers ook nog. "Daarnaast krijgen we veel klachten van leerkrachten die het onderling niet meer met elkaar kunnen vinden. Dikwijls gaat het over meningsverschillen tussen de oude en de nieuwe garde. Ook zijn er vetes over vaste en tijdelijke benoemingen, genre 'Waarom zij wel, en de andere niet?""