Vandaag geen vonnis in drugsproces Hasselt

Op het proces tegen een Limburgse drugsfamilie in Hasselt heeft de rechter beslist om het dossier terug te sturen naar de kamer van inbeschuldigingstelling. Die zal een bijkomende controle uitvoeren om na te gaan of er procedurefouten zijn gemaakt. Er komt vandaag dus geen eindvonnis in de zaak, de zaak wordt verder behandeld op 23 januari.

Bij het einde van het onderzoek had de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) al een controle uitgevoerd. Tijdens het proces kwamen echter e-mails naar boven waaruit zou blijken dat een burgerinfiltrant werd ingezet. De KI had die informatie op het moment van de eerste controle niet, vandaar dat de rechter in Hasselt het raadzaam acht om op basis van de nieuwe informatie (die door de verdediging werd aangebracht) een bijkomende controle te laten uitvoeren. Daarbij moet nagegaan worden of de gegevens die zijn voortgekomen uit de observatie en infiltratie stroken met de wetgeving op de bijzondere opsporingstechnieken.

Iedereen tevreden met tussenvonnis

De uitspraak stemt alvast alle partijen tot tevredenheid. De advocaten van de Limburgse familie hadden eerder geopperd om deze piste niet te bewandelen, aangezien deze procedure achter gesloten deuren verloopt, en de resultaten van eventuele verhoren in een vertrouwelijk dossier terechtkomen. Zij hadden liever gehad dat de rechter in Hasselt het onderzoek meteen naar de prullenmand zou verwijzen.

Bij monde van meester Walter Van Steenbrugge stelden ze dat de doorverwijzing naar de KI toch geen verkeerde keuze is. "De rechter heeft duidelijk aangegeven dat er nieuwe elementen zijn opgedoken en dat daar rekening mee gehouden moet worden", aldus Van Steenbrugge. "Hetgeen wij voor de rechtbank hebben aangeklaagd over het inzetten van een burgerinfiltrant, zal dus meespelen om te oordelen of het onderzoek correct is gevoerd. Als blijkt dat er fouten zijn gebeurd, waar wij van overtuigd zijn, zal dit proces volgens ons afgelopen zijn. Het kan immers niet dat er een veroordeling zal volgen op basis een onderzoek dat onwettig is gevoerd."

De rechter in Hasselt hoopt dat er tegen 23 januari 2015 een arrest is van de KI, waarin de bijkomende stukken aan een controle zijn onderworpen. Als dat het geval is, wordt het proces hervat.