Geen examens op 15 december?

De meeste scholen plannen geen examens op de aangekondigde stakingsdag van 15 december. Dat leert een rondvraag van Het Laatste Nieuws bij 128 middelbare scholen in Vlaanderen en Brussel. De meeste scholen van het gemeenschapsonderwijs gaan geen examens plannen op 15 december, bij het katholiek onderwijs wordt nog gedacht aan alternatieven.

De directies van de scholen die geen examens houden op 15 december houden er rekening mee dat leerkrachten mee zullen staken en vooral dat leerlingen niet op school geraken door stakingen bij het openbaar vervoer. Doorgaans wordt er gekozen om de examensessie een dag vroeger te starten.

Andere scholen proberen van de nood een deugd te maken. Het Erasmus Atheneum in Kalmthout/Essen heeft beslist om de dag na de stakingen de zwaardere vakken te plannen, zodat de leerlingen iets meer tijd hebben om te studeren." Hoe dan ook moet er sowieso opvang worden georganiseerd.

Slechts 17 scholen handhaven 15 december als examendag. "Onze leerlingen moeten niet gestraft worden omdat er gestaakt wordt", klinkt het bij het Heilig Hart van Maria in Berlaar. Andere scholen kunnen het zich niet permitteren om een dag te schrappen omdat ze te krap zitten qua schema. Vaak wordt dan wel nog een alternatief voorzien voor leerlingen die er echt niet zouden raken zonder openbaar vervoer: zij zouden het vak na de kerstvakantie kunnen inhalen. In 24 scholen is de beslissing nog niet gevallen.

Creatief denken om alternatief uit te werken

Veel scholen blijven intussen met vragen zitten. Willy Bombeek, communicatieverantwoordelijke van het Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs, geeft enkele tips. "Wanneer men vaststelt dat heel veel leerlingen er niet zijn, dan kan de directie beslissen de examens die dag te schrappen en uit te kijken naar een alternatief. Dat kan bijvoorbeeld een namiddag zijn wanneer de leerlingen normaal les hebben tot de middag." Een andere optie is om examens in de voormiddag te verplaatsen naar de namiddag, aldus nog Bombeek.

Bombeek wijst wel nog op een probleem. "Scholen kunnen maar een maximaal aantal dagen besteden aan evaluatie en zo'n evaluatieperiode mag niet onderbroken worden. Wij zijn van mening dat zo'n stakingsdag in de proefwerkenreeks niet wordt meegenomen in dat aantal dagen. We hopen dat de minister die mening deelt." Bombeek heeft het over een situatie van overmacht.