Hoe betrouwbaar is stresstest Europese banken?

Vanmiddag maakt de Europese Centrale Bank de resultaten bekend van de stresstest waaraan ze 130 Europese banken heeft onderworpen. Zo'n stresstest moet een nieuwe bankencrisis voorkomen zoals we die enkele jaren geleden hebben meegemaakt. Volgens econoom Koen Schoors wil de ECB er zeker van zijn dat de doorgelichte banken gezond zijn voor ze volledig verantwoordelijk wordt voor het toezicht erop.

"Dergelijke stresstests zijn nuttig als ze serieus gebeuren", zegt professor Koen Schoors van de UGent aan onze redactie. In het verleden zijn al drie dergelijke stresstests gehouden.

"Drie keer was dat niet serieus omdat de stresstests op nationaal niveau werden gehouden, weliswaar onder Europees toezicht", zegt Schoors. Dexia bijvoorbeeld raakte door de derde stresstest, maar ging enkele maanden later toch over de kop.

In november wordt de Europese Centrale Bank verantwoordelijk voor het bankentoezicht. "De ECB wil niet dat er lijken uit de kast vallen en houdt daarom een vierde stresstest." Volgens Koen Schoors is die vierde test strenger dan de vorige tests. "Maar het zou nog beter kunnen."

Zijn collega Paul De Grauwe is het daarmee niet helemaal eens. "Deze stresstest is heel wat fundamenteler dan die van enkele jaren geleden", zegt hij. Dat komt omdat er deze keer scenario's zijn uitgetest waarbij wordt nagegaan of banken genoeg kapitaal hebben om financiële schokken op te vangen.

Kan de ECB dan op beide oren slapen voor ze het bankentoezicht volledig op zich neemt? "Je kunt natuurlijk niet alles voor zien", relativeert De Grauwe.

Vrijdag lekten de resultaten van de vierde stresstest al uit. 11 van de 130 doorgelichte banken zouden de opgelegde criteria niet halen en zouden extra kapitaal moeten zien te vinden. Ook de Belgische restbank Dexia zou niet erg goed uit de stresstest komen.

De uitgelekte resultaten zijn wel nog niet bevestigd. De Europese Centrale Bank wacht tot vanmiddag, als de raad van gouverneurs de resultaten van de stresstest hebben goedgekeurd.