Storme: "Vind de reacties op mijn aanstelling merkwaardig"

Matthias Storme is door de N-VA aangesteld als bestuurder van het nieuwe Interfederaal Gelijkekansencentrum, de opvolger van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding. De Gentse professor en advocaat zei in het verleden nog dat "discrimineren een mensenrecht is". Daarom hebben sommigen nu vragen bij zijn aanstelling, iets wat Storme zelf "merkwaardig" vindt.

In 2004 moest Storme uit het partijbestuur stappen nadat hij in de krant De Morgen had gezegd dat de veroordeling van het Vlaams Blok wegens racisme hem bijna moreel verplichtte om op extreemrechts te stemmen. Het dossier tegen het Vlaams Blok werd toen samengesteld door het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding, die nu dus is omgedoopt tot het Interfederaal Gelijkekansencentrum. 

SP.A: "verrottingsstrategie"

Nadat het Vlaams Parlement de bestuurders van het nieuwe Interfederaal Gelijkekansencentrum had bekendgemaakt, reageerde oppositiepartij SP.A alvast ontgoocheld. Door de oppositie in het bestuur te weren en te kiezen voor figuren die "het niet goed voorhebben met het centrum" wordt volgens parlementslid Bart Van Malderen een bewuste "verrottingsstrategie" gebruikt. De N-VA ontkent dat echter met klem.

"Ik vind de reacties beetje merkwaardig"

Dat sommigen vragen stellen bij zijn aanstelling, vindt Storme dan weer een beetje "merkwaardig". "Ik ben over de antidiscriminatiewet zoals die nu bestaat inderdaad niet zo enthousiast. Maar iemand die wil dat de grondwet gewijzigd wordt, mag dan ook niet in het parlement zitten? Dat is dezelfde redenering."

Op de vraag of hij de antidiscriminatiewet en de antiracismewet wil veranderen, antwoordt Storme dat hij vooral wil gaan "kijken en luisteren". "In het regeerakkoord staat dat men die wet wenst te evalueren. Wel, om te evalueren moet je mensen hebben die kijken hoe alles in zijn werk gaat en hoe men de wet toepast."