Verkoop 34 oude rijkswachtershuisjes levert staatskas 4,7 miljoen op

Sinds maart vorig jaar heeft de overheid 34 voormalige rijkswachterswoningen verkocht. Die verkoop leverde de schatkist 4.681.870 euro op. Het gaat om huizen vlak bij oude rijkswachtkazernes waar vroeger onderofficieren woonden. Over ruim 180 andere huizen wordt nog onderhandeld.

Sinds de politiehervormingen stonden de woningen leeg. Vorig jaar kondigde toenmalig staatssecretaris voor Regie der Gebouwen Servais Verherstraeten (CD&V) aan dat hij een verkoop wilde organiseren van 350 woningen en sindsdien zijn er al meer dan 30 van de hand gedaan.

"De huisjes staan daar toch maar te staan, dus de verkoop is absoluut een mooie meerwaarde voor de schatkist. Hoe vlugger ze te gelde gemaakt worden, komt dat ten goede van de begroting", zegt Francis Adyns van Financiën.

Volgend jaar wil de overheid nog 108 dergelijke huizen verkopen. Daarvoor wordt er met een aankoopcomité onderhandeld tussen gemeentebesturen en sociale huisvestingsmaatschappijen. Voor nog eens 75 woningen worden momenteel de dossiers samengesteld.