"Ingeslagen route voor Dexia verder blijven volgen"

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) reageert gematigd positief op de resultaten van de stresstest voor de Europese banken. De Belgische restbank Dexia is weliswaar niet geslaagd voor de test, maar heeft geen extra kapitaal nodig. "Dit toont aan dat het herstructureringsprogramma voor Dexia goed werkt."

"Gegeven de ernst waarmee deze stresstests gebeurd zijn, durf ik daar toch een behoorlijke waarde aan hechten", zegt Van Overtveldt. "Voor wat betreft Dexia zitten we toch voorlopig duidelijk op het goeie pad, en daarop willen we ook blijven."

Voor de minister is het duidelijk: de regering moet gewoon verdergaan op het al ingeslagen pad. "Wat ik onthoud uit deze stresstest, is dat het herstructureringsprogramma voor Dexia zoals dat al loopt, door de Europese Centrale Bank goed is bevonden," zei hij in Het Journaal.

Speciale ingrepen zijn dus niet nodig, en al zeker niet een kapitaalsinjectie. "Het programma zoals het nu is uitgetekend moeten we voortzetten, en uiteraard nauw opvolgen. Daarmee is de kous voor Dexia af."

Coene: "Niet op onze lauweren rusten"

Omdat Dexia een bank in afbouw is, moet het van de ECB geen vers geld ophalen. "Bij de beoordeling van die resultaten heeft de ECB wel degelijk rekening gehouden met het specifieke statuut van Dexia als bank in afbouw" licht woordvoerster Caroline Junius van Dexia toe. "De integratie van deze elementen maakt dat we voldoende kapitaal hebben om verder het ontmantelingsplan te blijven uitvoeren."

Al bij al komen de Belgische banken. relatief goed uit de stresstest, maar gouverneur Luc Coene van de Nationale Bank vindt niet dat de banken nu op hun lauweren kunnen rusten. "Er is absolute nood om verder te werken om de instellingen verstevigen en te zorgen dat de banken genoeg winst maken en die gebruiken om hun kapitaal te versterken."