"België niet voorbereid op derde industriële revolutie"

Als de Belgische economie te maken heeft met een energietekort, dan is dat omdat de overheid niet duidelijk heeft gekozen voor hernieuwbare energie, zoals bijvoorbeeld Duitsland en Denemarken. Dat zegt Jeremy Rifkin in een interview met La Libre Belgique. De Amerikaanse econoom en essayist is onder meer adviseur van de Europese Commissie en het Europees Parlement.
AP2008

"In Duitsland is 27 procent van de geproduceerde energie groen en Angela Merkel wil op korte termijn naar 35 procent gaan", zegt Rifkin. "Jullie moeten er in België echt wel dingend aan beginnen." Volgens hem zullen de productiekosten voor zonne-energie en windenergie in vrije val raken.

"Zij die zeggen dat hernieuwbare energie geen oplossing biedt, vergissen zich." Volgens Rifkin bestaan er wel degelijk opslagmogelijkheden voor groene elektriciteit. "Verschillende landen zijn daarin nu aan het investeren."

Hij vindt dat België en de VS een stap achteruit hebben gezet door in te zetten op fossiele energiebronnen. "Als jullie jullie blijven bevoorraden met kernenergie en fossiele energiebronnen, zal jullie economie er verder op achteruitgaan en zullen de kosten voor energie, transport en logistiek oplopen."

Missen we de trein?

België dreigt de "derde industriële revolutie" te missen. Die is volgens Rifkin gebaseerd op gemeenschappelijke goederen en nieuwe communicatietechnieken. "Voor de jongeren is bezit minder belangrijk dan de toegang tot goederen of diensten, en bovenal de mogelijkheid om die met elkaar te delen." Die revolutie is volgens hem mee op gang getrokken door Napster, waardoor muziek gratis kan worden gedeeld op internet.

"Duizenden mensen produceren nu al hun eigen hernieuwbare energie en dat kost hen bijna niets. In de toekomst zal elke burger opgewekte energie te koop kunnen aanbieden op een internetplatform. Het vervolg is een systeem van gedeelde elektrische wagens."

Volgens Rifkin heeft het kapitalistische systeem afgedaan. "We gaan naar een hybride systeem waarin het kapitalisme vanaf 2050 geen exclusieve scheidsrechter in onze economie meer zal zijn." Hij denkt dat de wereld in de toekomst meer horizontaal zal zijn georganiseerd dan nu.

Meest gelezen