"Samen het stroomverbruik beperken om afschakeling te voorkomen"

De overheid wil ons allemaal inschakelen om elektrische toestellen uit te schakelen en lanceert daarvoor de campagne "Off-On". Door zuiniger om te springen met stroom, kan een stroomafschakeling komende winter worden vermeden.

De elektriciteitsvoorziening in ons land kan komende winter - zeker bij een langdurige winterprik - problematisch worden, want verschillende kerncentrales functioneren niet. De overheid heeft daarom een afschakelplan voorbereid om een totale black-out te voorkomen.

Maar zo ver hoeft het niet te komen als we allemaal wat letten op ons stroomverbruik en de overheid lanceert daarvoor de campagne "Off-On".

Er komt een website met allerhande tips en richtlijnen. Als er echt een schaarsterisico dreigt, dan zullen die richtlijnen een week op voorhand strikter worden en kunnen bepaalde activiteiten worden verboden. We zullen ook zelf kunnen nagaan hoe de energievooruitzichten zijn via de stroomindicator (zie foto onderaan).

Centraal in de campagne "Off-On" staat de participatieve aanpak van de burger. We zullen filmpjes kunnen delen, zelf tips geven, of laten weten dat we specifieke energiebesparende maatregelen zullen nemen. De sociale media zullen dus de motor van de campagne zijn, ook al omdat het element solidariteit cruciaal is: als iedereen meehelpt, moet er hopelijk niemand worden afgeschakeld.

Als die energiebesparende maatregelen niet voldoende zullen zijn, dan dreigt de afschakeling, maar dat is "een ultieme maatregel", benadrukt de overheid.

De website is sinds vanmorgen online.

VRT-weerman/vrouw informeren

Vanaf vandaag informeert de VRT ook over mogelijke stroomtekorten. De informatie wordt dagelijks meegegeven in het weerbericht. Zo komt er een extra stroomindicatorpictogram op de weerkaart met een kleurencode voor het risico op afschakeling.