Belfius zit met bijna 700 miljard aan renteswaps

Belfius heeft een enorme portefeuille van 700 miljard renteswaps die dateert uit de Dexiaperiode. Dit zijn geen schulden, maar wel een "erfenis" die een mogelijke verkoop van de staatsbank bemoeilijk. Dat schrijft De Standaard. Door die zogenoemde ruilcontracten wordt er vandaag 10 miljard euro cash geblokkeerd.

Het is voor het eerst dat er concrete cijfers over de omvang en impact van de renteswaps bij Belfius bekend raken, schrijft De Standaard. De lang­lopende renteswaps zijn een erfenis van moederbank Dexia, die destijds uit noodzaak het renterisico op haar wereldwijde portefeuille langlopende kredieten aan steden en gemeenten indekte met zowat 1.500 miljard euro aan dergelijke ruilcontracten. Bij de ontmanteling van Dexia in 2011 is een groot deel van die renteswaps bij Belfius achtergebleven.

De staatsbank vermeldde de portefeuille tot nu toe alleen diep in haar jaarverslag onder "rentederivaten", maar zweeg erover in de persdocumentatie, waarin de erfenis nochtans apart werd opgelijst.

Slechts een beperkt risico?

Echt zorgen maakt men zich bij Belfius vandaag niet. Het risico op wanbetaling in de portefeuille zou zeer beperkt zijn. Toch betekenen de renteswaps een zware financiële last. Volgens meerdere bronnen van De Standaard moet de Belgische staatsbank door de lage rente vandaag ruim 10 miljard euro cash bijstorten als onderpand voor de portefeuille.

Die 10 miljard euro is Belfius dus niet kwijt, maar staat wel geblokkeerd. Dat betekent concreet dat de bank tegen dure tarieven moet bijlenen op de financiële markten. Dit weegt zwaar op de financieringskosten van Belfius en dus, onrechtstreeks, ook op de winstgevendheid. Dat is dan weer geen goed nieuws voor de regering Michel, die de bank wil privatiseren.