Britten in conflict met Merkel: "We zullen altijd de Britse belangen verdedigen"

De Britse minister van Financiën George Osborne is niet onder de indruk van de Duitse suggestie dat het Verenigd Koninkrijk beter de Europese Unie verlaat als Londen het vrij verkeer van EU-burgers aan banden wil leggen. "We zullen blijven opkomen voor onze nationale belangen."

Natuurlijk wordt in Brussel al langer gesmaald over de Britten en hun euroscepsis, maar nooit nam het conflict zo'n omvang als vandaag aan. De animositeit heeft alles te maken met een bericht in het Duitse magazine Der Spiegel.

"Point of no return"

De Duitse kanselier Merkel zou de Britse premier David Cameron gewaarschuwd hebben dat zijn land een "point of no return" bereikt als het daadwerkelijk quota invoert voor de immigratie van EU-burgers.

Volgens Merkel vloekt dat met het principe van vrij verkeer van Europeanen in de Unie. Ze zou Cameron hebben gewaarschuwd dat ze haar pogingen om de Britten aan boord te houden, staakt als Londen morrelt aan dat principe. Waarop ze haar administratie vroeg om de economische impact van een Brexit - de Britse exit uit de EU - te becijferen.

"Nationale belangen"

De Britse minister van Financiën George Osborne is niet onder de indruk. Hij zegt dat het Verenigd Koninkrijk zijn "nationale belangen" zal blijven verdedigen. "Een conservatieve regering zal altijd in het belang van ons land en onze economie handelen."

Osborne is niet zinnens om op het principe van quota terug te komen. "De Duitsers verstaan de Britse onrust over immigratie uit andere delen van Europa, door mensen die hier een uitkering opeisen, terwijl ze niet noodzakelijk een job hebben."

Desondanks zou Cameron wel op zoek zijn naar een compromis. Volgens The Times zouden enkel werkloze immigranten niet welkom zijn en zou hij iedereen van het grondgebied verwijderen die zichzelf na drie maanden niet kan onderhouden.

Referendum in 2017

Veel heeft te maken met de nakende verkiezingen in Groot-Brittannië. Niet enkel wil Cameron een harde immigratiepolitiek voeren, hij wil ook de eursceptische UK Independence Party het gras voor de voeten maaien.

Cameron beloofde al om in 2017 - als hij nog premier is - een referendum over Europa te organiseren in het Verenigd Koninkrijk.