De Wever: "Regularisering cannabis wordt geen beleid"

"Een beperkte regularisering van cannabis staat niet in het regeerakkoord en het idee is ook helemaal tegengesteld aan de geest van het akkoord." Dat zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever in een reactie op een interview met minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). Die had gezegd dat zo'n beperkte regularisering van cannabis het onderzoeken waard is.

De N-VA is zoals bekend voorstander van een strenger drugsbeleid. Dat De Wever het idee naar de prullenbak verwijst, is dan ook geen verrassing. "Wij zijn geen voorstander van de legalisering van cannabis. Ik kan mezelf moreel niet overtuigen dat we nieuwe roesmiddelen moeten toestaan. Ik wil daar ook geen verantwoordelijkheid voor dragen", zegt hij fel in een gesprek met VRT Nieuws.

"Het staat ook niet in het regeerakkoord. Dat gaat in de andere richting. Als mevrouw De Block iets wil onderzoeken staat dat haar vrij. Maar ze geeft wel een signaal dat niet in het regeerakkoord staat en waarvan de geest eigenlijk helemaal tegengesteld is aan wat er wel instaat", aldus De Wever.

"We hebben lange regeringsonderhandelingen gehad, ook over cannabis. En daar is afgesproken dat er geen gedoogbeleid zou komen voor cannabis, geen gebruik van cannabis in de openbare ruimte. Er is niks afgesproken over vrije verkoop van cannabis of een onderzoek naar vrije verkoop van cannabis. Dit moet een heel persoonlijke gedachte zijn van mevrouw De Block", voegt hij daaraan toe op de regionale zender ATV. "Men kan onderzoeken wat men wil, dit wordt geen beleid."

De Block: "Het onderzoeken waard"

De Wever reageert op een interview in De Standaard met minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Zij wil laten onderzoeken of een beperkt en gereguleerd aanbod van cannabis kan. Ook de vereniging voor alcohol -en drugproblemen staat achter dat principe zolang die cannabis alleen in beperkte hoeveelheden en goed gecontroleerd aangeboden wordt aan volwassen gebruikers. Dat zal beter werken dan een verbod, zeggen ze.

De Block baseert zich onder andere op wat de criminologen Brice De Ruyver en Cyrille Fijnaut al opperden: "Er kan plaats zijn voor een beperkt gereguleerd aanbod van cannabis".

"De Ruyver heeft een punt wanneer hij zegt dat alleen een te repressief beleid weinig uithaalt", zegt minister De Block. Maar dokter Maggie is ook voorzichtig "want het gaat om verslavende middelen". In elk geval wil de minister van Gezondheid samenzitten met de verschillende verantwoordelijke departementen om het onderwerp te bespreken.

De minister zal in de eerste plaats wel het federaal regeerakkoord uitvoeren en daarin werd besloten om het gedoogbeleid rond drugs strenger te maken.

"Moet ik een warm bad gaan terugbetalen?"

In datzelfde interview plaatst De Block ook grote vraagtekens bij de terugbetaling van alternatieve behandelingswijzen zoals homeopathie en acupunctuur. Zij wil enkel die methodes terugbetalen waarvan de werking wetenschappelijk is aangetoond.

Voor nekpijn en lage rugpijn is de werkzaamheid van osteopathie en chiropraxie volgens De Block bijvoorbeeld bewezen. De Block: "Van de andere behandelingen zegt het Kenniscentrum dat ze in het beste geval vergelijkbaar zijn met een warm bad. Het doet deugd, dat wel. Maar dat is het ook. Moet ik een warm bad ook terugbetalen?"

Ze wijkt daarmee enigszins af van haar voorgangster op Volksgezondheid, Laurette Onkelinx (PS). Die deed wel pogingen om de alternatieve behandelingswijzen te erkennen, ook al was ze daartoe verplicht door de rechter. De wet erkent die methodes namelijk, maar De Block wil nu liever de wet veranderen.

"Belang van tevredenheid van patiënten, naast wetenschappelijk nut"

De Beroepsvereniging van Homeopaten ziet in het aanleveren van wetenschappelijk bewijs voor hun therapie een drempel. Volgens hen zijn er nochtans voldoende gevallen bekend van patiënten die geholpen zijn.

"Als de definitie van "wetenschappelijk" inhoudt, dat iets enkel wetenschappelijk is als men dubbel gecontroleerde, blind gecheckte onderzoeken doet, dan is dat in het geval van homeopathische geneeskunde heel moeilijk te ondernemen", zegt Leon Scheepers, woordvoerder van de Beroepsvereniging.

De reden daarvoor is dat alternatieve behandelingen een aandoening fundamenteel anders benaderen dan de traditionele geneeskunde. "We behandelen telkens een persoon en geen ziekte. Als men observationele studies gaat bekijken, of tevredenheidsstudies bij patiënten, dan zie je een heel ander verhaal."