Staking in gesloten centrum Vottem en in gevangenissen

Het personeel van gesloten centrum in Vottem gaat vanaf donderdag 22 uur in staking. De 160 personeelsleden hebben twee specifieke eisen. De socialistische vakbond ACOD heeft dan weer beslist om vrijdag het werk neer te leggen in alle Belgische gevangenissen. Dat gebeurt nadat twee overlegrondes met minister van Justitie Koen Geens (CD&V) geen resultaat hebben opgeleverd.
BELGA/KRAKOWSKI
Het gesloten centrum voor illegalen van Vottem.

De 160 personeelsleden van het gesloten centrum voor illegalen van Vottem in de provincie Luik eisen om zeven opeenvolgende nachten te kunnen blijven werken en willen één minuut per gepresteerd uur recupereren.

Het personeel heeft vandaag de stakingsaanzegging ingediend, na een personeelsvergadering die zondag plaatsvond. De stakingaanzegging gaat donderdag om 22 uur in, voor onbepaalde duur. Alle personeelsteams voeren in gemeenschappelijk front actie. Enkel de directeur, de arts en de dienst die de maaltijden voorbereidt, zijn niet betrokken. Andere acties worden niet uitgesloten.

Er worden twee redenen ingeroepen voor de staking. Het personeel wil vooreerst zeven nachten op rij kunnen blijven werken. "We werken zo sinds 16 jaar", zegt Jean-Claude Petit-Dufrenoy van de christelijke vakbond CSC. "Maar dat ritme overschrijdt het wettelijk maximum van maximum 50 werkuur per week. Nu wil men dat terugbrengen naar vijf nachten, twee dagen recuperatie en dan twee nachten. Het personeel wil die cyclus niet doorbreken en vraagt een afwijking."

Een ander geschilpunt is het feit dat het administratief personeel recht wil hebben op één minuut compensatie per gewerkt uur. De werknemers van de centrale administratie in Brussel genieten van die maatregel, maar de Dienst Vreemdelingenzaken weigert die toe te passen voor Vottem, aldus Petit-Dufrenoy.

Een personeelsvergadering vrijdag rond 18 uur zal beslissen of de staking voortgezet wordt of niet.

Vrijdag staking in gevangenissen

Nadat twee overlegrondes met minister van Justitie Koen Geens (CD&V) geen resultaat hebben opgeleverd, heeft de socialistische vakbond ACOD beslist om vrijdag het werk neer te leggen in alle Belgische gevangenissen.

"De ACOD betreurt dat er na uren onderhandelen geen enkel antwoord kwam op vragen rond het verlof voorafgaand aan het pensioen, de overbevolking, de infrastructuur, de besparingen op de kaders (4 procent extra) en de vele andere problemen die dringend opgelost moeten worden", zo luidt het in een persbericht. "De ACOD begrijpt dat gezien het slecht bestuur onder verantwoordelijkheid van voorganger Annemie Turtelboom (Open VLD) de voorbije vier jaar, het niet eenvoudig is om de FOD Justitie snel op de goede rails te krijgen. Toch moet de minister begrijpen dat deze vragen een snel en duidelijk antwoord vereisen."

Morgenmiddag nog overleg

Algemeen secretaris Gino Hoppe verduidelijkt: "De staking vat aan om 6 uur vrijdag en duurt tot zaterdag 6 uur." Hij geeft nog mee dat er morgenmiddag nieuw overleg volgt. "Als blijkt dat daar wel ingegaan wordt op onze wensen, dan kan de situatie nog veranderen, maar zoals het er nu uitziet, gaat de staking door."

Bij de christelijke vakbond ACV wil men het overleg van morgen afwachten alvorens een beslissing te nemen.