Treinbouwer Bombardier "verhuurt" 150 werknemers

Trein- en tramstelbouwer Bombardier in Brugge wil 150 van de 750 werknemers tijdelijk elders laten werken. Er komt een rustige periode aan voor het bedrijf en door de arbeiders tijdelijk te "verhuren" hoopt Bombardier ontslagen te vermijden. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) reageert positief op het initiatief.

Tegen maart of april volgend jaar wil Bombardier elders onderdak hebben voor de 150 werknemers. Het gaat voornamelijk om elektriciens en monteurs. "Dat zijn heel capabele, talentrijke mensen die we absoluut aan ons willen binden omdat we ze opnieuw gaan nodig hebben eenmaal ons orderboekje weer gevuld is", zegt personeelsmanager Matthieu Steelandt.

Bombardier heeft een zusterbedrijf in Noord-Frankrijk, een 130-tal kilometer van de vestiging in Brugge. Een aantal van de 150 werknemers kan daar terecht. Maar de afstand maakt die optie voor sommigen niet evident en dus wordt er ook dichter bij huis gekeken. "De oplossing is dat we in de regio bij onze buren kijken of er vacatures zijn, zodanig dat we onze mensen daar gedurende een aantal maanden of bij voorkeur een jaar kunnen laten werken", zegt Steelandt.

Vanaf 2016 hoopt Bombardier weer een drukkere agenda te hebben. En dan zou het zonde zijn om opnieuw op zoek te moeten gaan naar gespecialiseerde werknemers, zo luidt het.

"Nog geen wettelijk kader"

Werknemers tijdelijk bij een ander bedrijf laten werken, is vrij nieuw bij ons. Er is dan ook geen wettelijk kader, zegt Fons Leroy van de VDAB.

"Er worden nu meestal afspraken gemaakt tussen de betrokken bedrijven met inbegrip van de syndicale vertegenwoordigers, maar wij hebben geen degelijk wettelijk kader om dit soort co-sourcing juridisch vorm te geven", aldus Leroy.

"Ik zie bijvoorbeeld in Scandinavië dat men werkgeverskringen heeft waar dit een courante en wettelijk ondersteunde praktijk is. Bedrijven stellen gezamenlijk medewerkers te werk en wisselen die uit volgens vooraf gemaakte afspraken."

"Nagaan hoe dit breder vorm kan krijgen"

Federaal minister van Werk en Economie Kris Peeters (CD&V) reageert positief op het plan van Bombardier. Hij wil nagaan of het initiatief breder navolging kan krijgen. "Ik ben bereid om, in sociaal overleg, na te gaan hoe dit verder en breder vorm kan krijgen", zegt hij in een reactie.

Volgens Peeters is er creativiteit en flexibiliteit nodig om in een veranderende markt werk te maken van groei. "Die flexibiliteit van ondernemers en werknemers zal zelfs in belangrijke mate het succes van onze economie bepalen", aldus Peeters.

De CD&V-minister verwijst naar bestaande instrumenten zoals de economische werkloosheid. "Wanneer bepaalde sectoren of bedrijven een dip in de productie kennen, is economische werkloosheid hét instrument als antwoord hierop, om werknemers zo niet kwijt te raken en ze toch een inkomen te bezorgen. Hierbij zijn aanvullende vergoedingen - die sectoraal worden voorzien - van essentieel belang".

Maar wanneer het instrument van de economische werkloosheid niet volstaat, kan volgens Peeters nagegaan worden of de wet op de detachering kan aangevuld worden "voor specifieke ondernemingen die geconfronteerd worden met een tijdelijk klein orderboek en waar economische werkloosheid ontoereikend is". Zo'n aanvulling kan wel enkel een succes worden "wanneer dit in sociaal overleg met de werkgever en vakbonden gebeurt, en zeer specifiek ook met de lokale vakbonden", aldus Peeters.

Jonas Roosens