Volgens de PS kost deze regering de Belg 336 euro per jaar

De strjid om de cijfers kan losbarsten: de PS maakte berekeningen waaruit moet blijken dat de Belgische huishoudens vele honderden euro per jaar verliezen door de federale besparingsmatregelen. Van Overtveldt komt eerstdaags met eigen cijfers om "de fouten recht te zetten."

Nu de hete herfst volop aan het losbarsten is, probeert oppositiepartij PS de actievoerders volop munitie te leveren. Ze doet dat in de vorm van tabellen die het koopkrachtverlies in kaart brengen.

"Geven om te nemen"

De PS komt met uitgebreide tabellen waaruit de impact van de besparingen op modale huisgezinnen moet blijken. Daarin zet ze de effecten van de geplande belastingsverlaging tegen die van de indexsprong en de verhoging van de taksen en accijnzen af.

Het resultaat is ronduit negatief, concluderen de Franstalige socialisten. Een gemiddelde Belg zou 336 euro verliezen (zie tabel). Voor een gemiddelde gepensioneerde zou het verlies zelfs oplopen tot 562 euro. Zo concludeert de PS: "De MR/N-VA-regering neemt met de ene hand wat ze met de andere geeft".

"Nog erger in werkelijkheid"

De Morgen kwam vanochtend al met de cijfers, en voegde daar de commentaar van de Gentse econoom Gert Peersman aan toe. Hij zet zich achter de berekeningen. Meer nog, de werkelijke impact zal groter zijn dan de PS berekend heeft. "Deze studie houdt nog geen rekening met de andere besparingen van de Zweedse coalitie."

"Grove fouten en onwaarheden"

Wie daar helemaal niet mee akkoord gaat, is de minister van Financiën, Johan Van Overtveldt (N-VA). "Weinig objectief", noemt men de cijfers in zijn omgeving. Er is sprake van "grove fouten en onwaarheden" en eerstdaags komt Van Overtveldt met eigen cijfers om zijn gelijk te staven.

De PS zou met een aantal zaken geen rekening houden. "Te beginnen met de sociale correcties: tussen nu en 2018 trekken we daar 1 miljard voor uit, niet het minst voor de pensioenen". Bovendien is er op dit moment geen zicht op de precieze omvang van de verhoging van de taksen en accijnzen.

"We zullen die cijfers binnenkort punt voor punt weerleggen", klinkt het bij Van Overtveldt, "en het zal ons niet eens zo veel moeite kosten."

De PS reageerde verbaasd op die reactie. Dat haar cijfers fout zouden zijn, noemt ze "een grove beschuldiging. ""De PS noemt die reactie "grove beschuldigingen". "Men spreekt over 'zware fouten' maar is blijkbaar niet in staat om de cijfers te weerleggen", klinkt het bij de Franstalige socialisten.