"Geen bewijs dat glutenvrij dieet of dierentherapie helpt bij autisme"

Er is geen enkel bewijs dat een glutenvrij dieet, acupunctuur of therapie met dieren helpt bij autisme. Dat staat in een rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), dat onderzocht welke interventies bij autismespectrumstoornis (ASS) wetenschappelijk onderbouwd zijn. Psychosociale interventies die gericht zijn op het verbeteren van de communicatie en de zelfredzaamheid, zouden volgens het KCE centraal moeten staan.

In België vertonen minstens 70.000 personen autisme, van wie viermaal meer jongens dan meisjes. Autismespectrumstoornis uit zich op veel uiteenlopende manieren en elke persoon met autisme is uniek. Omdat het gaat om een neurologische ontwikkelingsstoornis kan ASS niet "genezen" worden. Het komt er dus vooral op aan om de capaciteiten van een kind of jongere met autisme zoveel mogelijk te ontwikkelen, storend gedrag te vermijden of onder controle te houden en om bijkomende handicaps te voorkomen, aldus het KCE.

Als basisaanpak voor autismespectrumstoornis beveelt het KCE psychosociale interventies aan gericht op het verbeteren van de communicatie en de zelfredzaamheid, en waarbij ouders, zorgverleners en leerkrachten worden betrokken. Voor een aantal bestaat er vrij overtuigend bewijs, andere zijn veelbelovend en verdienen bijkomend klinisch onderzoek, klinkt het.

Geneesmiddelen zijn volgens het KCE in twee specifieke gevallen gerechtvaardigd: bij gedragsproblemen en slaapstoornissen. Extreme maatregelen, zoals het inpakken met koude en natte compressen (packing), raadt het KCE ten zeerste af.

Voor een aantal behandelingen bestaat volgens het Kenniscentrum ook niet het minste bewijs van werkzaamheid, en het KCE raadt hun gebruik dan ook af. Het gaat onder meer om geneesmiddelen of biologische stoffen (secretine, immunoglobulines,...) die voor andere doeleinden worden voorgeschreven dan waarvoor ze eigenlijk zijn bedoeld. Hetzelfde geldt voor glutenvrije of caseinevrije diëten en voedingssupplementen. Er bestaat evenmin wetenschappelijk bewijs voor acupunctuur, massages of therapie met dieren.