"Iedereen moet gevoelig zijn voor zelfdoding"

Ondanks de lichte daling in de zelfdodingscijfers zullen de Vlaamse en federale regering op vlak van geestelijke gezondheidszorg nog heel wat inspanningen moeten doen. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) gezegd in "Het Journaal".

Het aantal zelfdodingen is in 2012 licht gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die onze redactie kon inkijken. En toch blijven we bij de slechtste leerlingen van de klas, zeker in vergelijking met Nederland.

"De oorzaken van zelfdoding zijn veelvuldig. Het is een complex proces", zegt Vandeurzen. "Volgens wetenschappers is er bij ons een groot stigma over geestelijke gezondheid in vergelijking met Nederland. Daarnaast is de toegang tot geestelijke gezondheidszorg bij ons niet zo hoog. We moeten inspanningen doen om dat beter te organiseren."

Daarom kwam er enkele jaren geleden een actieplan. De evaluatie daarvan mondde uit in een tweede plan. "We merken dat sommige acties echt aanslaan", zegt de minister. "Zo leren mensen op scholen en op werkplekken signalen herkennen en dingen bespreekbaar maken. Daarnaast zijn de website 1813 en de zelfmoordlijn heel laagdrempelig wat hulp betreft."

"Gedeeltelijke bevoegdheid"

"Maar geestelijke gezondheidszorg is een gedeeltelijke bevoegdheid", gaat Vandeurzen voort. De minister is dan ook tevreden dat in het regeerakkoord van de federale regering een passage over de terugbetaling van psychotherapie staat. "Het is duidelijk dat we op vlak van geestelijke gezondheidszorg nog heel wat inspanningen moeten doen."

Maar is daar wel budget voor in tijden van besparingen? "We hebben met de Vlaamse regering een besparingsopdracht doorgevoerd, onder meer om meer mogelijkheden te creëren in het welzijnsbeleid", klinkt het.

"Maar naast het vergroten van het aanbod, moeten we ook werk maken van de preventieve aanpak. Het gaat hier om mensen die in een tunnel zitten en geen perspectief meer hebben. Het is een onderwerp waar iedereen gevoelig voor moet zijn."

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.