"Minimumuitkeringen stijgen komende twee jaar met 1 procent"

De minimumuitkeringen zullen de komende twee jaar met 1 procent stijgen. Dat heeft minister van Werk Kris Peeters (CD&V) gezegd in de Kamer. "Deze regering heeft een sociaal hart en wil mensen die deze indexsprong minder goed aankunnen, beschermen", klinkt het.
Nicolas Maeterlinck

De minister kwam in de Kamer uitleg geven bij de sociale correcties die de regering-Michel heeft ingebouwd bij de indexsprong. Volgens Meryame Kitir (SP.A) zouden de laagste uitkeringen namelijk de helft van hun normale groei moeten inboeten. Volgens haar is het bedrag van 127 miljoen euro, die de regering uitgetrokken heeft om sociale correcties door te voeren, ontoereikend.

"Deze regering heeft een sociaal hart en wil mensen die deze indexsprong minder goed aankunnen dan anderen, beschermen tegen de directe gevolgen, in afwachting van de positieve gevolgen op de groei en werkgelegenheid", aldus de vicepremier. Hij verwijst daarvoor naar de verhoging van de beroepskostenforfait, het behoud van de welvaartsenveloppe - die dient om de uitkeringen de loonontwikkeling te laten volgen - en de bijkomende enveloppe van 127 miljoen euro.

"Geen asociale regering"

Met dat bedrag wil de regering volgens Peeters alle minimumuitkeringen met 1 procent verhogen, op een aantal uitkeringen in de werkloosheid na om geen extra werkloosheidsval te creëren. Daarnaast komt er nog een verhoging van 2 procent via de normale toepassing van de welvaartsenveloppe. "Er is budget vrijgemaakt voor een stijging van 3 procent van de minimumuitkeringen, terwijl ze 2 procent verliezen door de indexsprong. Ze gaan er in reële termen dus 1 procent op vooruit tijdens de volgende twee jaar."

Op het einde van de legislatuur zullen de sociale uitgaven met 10,5 miljard euro gestegen zijn ten opzichte van vandaag. "10,5 miljard euro extra investeren in uitkeringen is, denk ik, niet wat een asociale regering zou doen", besloot Peeters.

"U hebt veel woorden nodig om uit te leggen dat een asociale maatregel toch sociaal zou zijn", reageerde Kitir. Zij merkte op dat de minister "een bochtje" probeerde te maken en wees erop dat de welvaartsaanpassing bedoeld was bovenop de index. "Er komt geen sociale correctie. Er komt maar de helft bij. De laagste uitkeringen zullen de helft moeten inboeten", foeterde ze.

Meest gelezen