België weer in budgettaire gevarenzone?

De Belgische begroting eindigt dit jaar met een tekort van 3 procent van het bruto binnenlands product. Dat is de raming die de Europese Commissie vandaag bij haar herfstvooruitzichten zal bekendmaken, zo bericht De Tijd. Europa wil dat het tekort onder 3 procent blijft.

Of België weer op het Europese strafbankje zal belanden, is de vraag, volgens De Tijd. Als we er niet in slagen om onder 3 procent te blijven, kan de Europese Commissie in principe opnieuw een procedure opstarten tegen ons land. Dat zou betekenen dat de nieuwe regering meer moet besparen en dat er ons opnieuw een boete boven het hoofd hangt.

Wellicht geen procedure

Dat België plots in de problemen komt, heeft onder andere te maken met tegenvallende belastinginkomsten. Minister van Financië Johan Van Overtveldt (N-VA): "De begroting 2014 is een erfenis van de regering-Di Rupo en toont nog maar eens aan dat de besparingen die we voeren cruciaal zijn om de rekening in orde te krijgen.

CD&V-vicepremier Kris Peeters zegt dat ons land "op de goede weg is als de Europese Commissie bevestigt dat het tekort op 3 procent uitkomt." Volgens Peeters zijn de maatregelen die de regering-Michel neemt onontbeerlijk om onder de 3 procent te komen. Volgend jaar zakt het Belgische tekort wel onder 3 procent. In regeringskringen gaat men ervan uit dat men om die reden een nieuwe procedure kan vermijden.