Denderleeuw onbestuurbaar verklaard na maanden van politiek geruzie

De gemeente Denderleeuw is onbestuurbaar verklaard na maanden van politiek geruzie. De coalitie van N-VA, CD&V en Open VLD Plus, die na de verkiezingen van 2012 al bijzonder moeilijk tot stand was gekomen, is uit elkaar gevallen.

Denderleeuw werd tot gisteravond bestuurd door een coalitie van N-VA, CD&V en Open VLD Plus. Maar ook die coalitie was al bijzonder moeilijk tot stand gekomen, na bemiddeling van wijlen gouverneur André Denys.  

Intussen kwam het opnieuw tot een breuk tussen coalitiepartners N-VA en CD&V en daarom vroegen de socialisten vanuit de oppositie om de onbestuurbaarheid vast te stellen. Coalitiepartner N-VA stemde tegen, Open VLD Plus onthield zich, maar CD&V steunde het voorstel en zo stemde een meerderheid van de gemeenteraad vóór de onbestuurbaarheid. Oppositiepartij Vlaams Belang weigerde aan de stemming deel te nemen.

Problemen uit het verleden

De zitting in Denderleeuw gisteravond verliep turbulent, met scherpe tussenkomsten en verwijten over allerlei lokale dossiers uit het heden en verleden. Onder meer over de aankoop van de site Van Roy, door het vorige gemeentebestuur. De bedoeling was om op die site de brandweer en de technische diensten van de gemeente onder te brengen. Maar op het terrein werd op verschillende plaatsen asbest gevonden. Ook een fraude-onderzoek in een aanbestedingsdossier van zonnepanelen uit de vorige legislatuur werd opnieuw opgevist.

De N-VA lag met coalitiepartner CD&V ook overhoop over de lokale manifestatie "Denderleeuw Kleurt" en over Nederlandstalige filmpjes voor de gemeentescholen, die volgens CD&V ook in het Frans moesten vertaald worden. Vlaams minister voor Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) zal gouverneur Jan Briers een bemiddelingsopdracht geven. Burgemeester Jan De Dier van N-VA (foto) heeft in elk geval weinig hoop. In het programma "De ochtend" zegt hij dat hij na ruim anderhalf jaar binnenkort misschien burgemeester af is. “Dat zou kunnen. Het is aan de gouverneur om de bemiddelingspoging te organiseren. Maar we zijn realistisch genoeg om daar rekening mee te houden."

Dat CD&V met de lokale lijst SP.A-open en nieuwe coalitie wil vormen, zoals N-VA gisteravond suggereerde, willen ze bij CD&V niet gezegd hebben. "Ik respecteer de onderhandelingspositie van de gouverneur", zegt eerste schepen Jan De Nul. "Het is aan hem om af te toetsen welke bestuurscoalitie mogelijk is." De Nul laat wel al weten dat CD&V niet meer deelneemt aan het schepencollege. "Na wat er maandavond is gebeurd, de vaststelling dat de gemeente onbestuurbaar is en de context van de gemeenteraad met de scheldpartijen, zou het tegen de logica der dingen zijn om voort te besturen alsof er niets aan de hand was."

Continuïteit van bestuur

Voor de Denderleeuwenaars zelf verandert er op korte termijn niets, zegt Johan Ackaert, professor Bestuurskunde aan de Universiteit Hasselt: “In ons openbaar bestuur is er een principe van continuïteit. Dat betekent dat het college zijn bevoegdheden blijft uitoefenen tot er een nieuw college is geïnstalleerd. In de tweede plaats is het zo dat de fundamentele keuzen voor de gemeente al opgenomen zijn in een meerjarenplan en men daar niet zomaar op korte termijn kan van afwijken.”