Ook commotie op gemeenteraad Blankenberge

De gemeenteraad in Blankenberge heeft vanavond ondanks een vurig debat rond de coalitiewissel een muis gebaard. De voorzitster besliste namelijk om de voordrachtsaktes voor een nieuwe schepen onontvankelijk te verklaren. Johan Van Eeghem, die ontslag nam als SP.A-schepen, wordt dus nog niet vervangen, net zoals tweede SP.A-schepen Jurgen Content.

Het vuur werd meteen aan de lont gestoken door Jurgen Content, de tweede SP.A-schepen die Van Eeghem zou vervangen. Hij gaf meteen twee brieven af, een van Van Eeghem en een van hemzelf. In beide brieven werd geopperd dat er fouten stonden in de voordrachtsakte. Enerzijds ontbrak de handtekening van Van Eeghem, anderzijds waren er op een pagina sporen dat een deel van de tekst verwijderd werd.

Na lang getreuzel besliste de voorzitster de voordrachtsakten onontvankelijk te verklaren en advies in te winnen bij de gouverneur. 

Open VLD opperde meteen om alle volgende punten op de agenda door te schuiven naar een volgende zitting. Daarop werd de gemeenteraad even opgeschort. Rianne van den Hout volgde tussen alle tumult alsnog Johan Van Eeghem op als SP.A-gemeenteraadslid.

"Coalitiewissel zo snel mogelijk aanpakken"

West-Vlaams provinciegouverneur Carl Decaluwé wil zo snel mogelijk het dossier rond de coalitiewissel aanpakken. "Het is de eerste keer dat ik dit meemaak. Als alle modaliteiten klaar en duidelijk zijn, verwacht ik weinig problemen", aldus gouverneur Decaluwé. "Maar er bestaan procedures hiervoor. We gaan eerst de officiële papieren afwachten, en dan alles grondig bekijken", verklaarde Decaluwé.

Ondertussen worden alle agendapunten van de gemeenteraad vooruit geschoven tot er een besluit is genomen. "Daarom gaan we dit zo snel mogelijk behandelen", aldus Decaluwé.