Verwachte inflatie voor 2015 verlaagd door Planbureau

Het Federaal Planbureau verwacht voor volgend jaar een gemiddelde inflatie van 0,7 procent. Volgens het Planbureau ligt dat aan de daling van de olieprijs. In een eerder vooruitzicht was dat nog 1,2 procent. Door de daling in vergelijking met het vorig vooruitzicht zal ook de spilindex pas in mei overschreden worden.

De daling van de vooruitzichten is enerzijds goed nieuws, want dat wil zeggen dat het leven maar 0,7 procent duurder zal worden. In vergelijking met de vooruitzichten voor 2015 in september is dat 0,5 procent minder.

Aan de andere kant is het vooruitzicht niet zo goed voor de economie omdat mensen bij een lage inflatie minder gaan consumeren. Volgens het Planbureau wordt deze lagere inflatie veroorzaakt door de dalende olieprijs en de maatregelen die de regering heeft genomen, bijvoorbeeld de indexsprong.

Spilindex ook later

Ook voor de lonen heeft dat vooruitzicht gevolgen: de spilindex, het mechanisme dat lonen en uitkeringen mee laat stijgen met de kosten van het leven, zal nu pas later worden overschreden. Pas in mei 2015 en niet in maart, zoals eerder berekend.

Die overschrijding heeft echter niet echt gevolgen, want de regering heeft zoals bekend een indexsprong gepland. De index zal dus een keer worden overgeslagen en de lonen en uitkeringen zullen niet stijgen.

In september van dit jaar was er voor het eerst sinds 2009 deflatie in plaats van inflatie.